Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskningstermin

Søknadsfrist 1.mai: Gjelder søknader for forskningsterminer i 2024 eller som starter i 2024, inkludert undervisningsåret 2024-2025.

Hovedinnhold

Prioritering:

Søkere med lang opptjeningstid (72 mnd. eller mer. Frikjøpte perioder teller ikke med i beregningsgrunnlag dersom det er frikjøp til ren forskningstid) blir prioritert, samt evt. forhåndstilsagn gitt for 2024.

Ellers prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søknadskvalitet.
  2. Forskningsresultater.
  3. Verv/ tung undervisningsbelastning under opptjeningstid.
    Se også retningslinjene for arbeidstidsregnskap.

Reglement

Vær oppmerksom på at opptjeningstid nullstilles etter endt forskningstermin.