Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Årshjul for AHKR

Årshjulet for AHKR gir oversikt over de administrative oppgaver som må utføres innen faste årlige frister.

Hovedinnhold