Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Tverrfagleg emne

AHKR201 – praksis i arbeidslivet

AHKR201 sender studentar ut i praksis der utdanninga deira er direkte relevant.

AHKR201 – praksis i arbeidslivet

Produsent:
Praksis i arkiv: Erika og Lars var utplassert hos Bergen Byarkiv i 2017 og fortel om sine erfaringar.

Hovedinnhold

Emnet AHKR201 – praksis i arbeidslivet gjev studentar høve til å reise ut i praksis. Målet er at praktikantopphaldet utviklar den faglege kunnskapen deira når det kjem til aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgjevarar og at dei blir medvitne om si eiga yrkesrolle. Studentane skal òg bli kjente med korleis det er å arbeide ved ei verksemd eller institusjon der utdanninga deira er relevant.
 

Instituttet førebur studentane på emnet med eit oppstartsseminar, der ein mellom anna gjer studentane medvitne på sin eigen kompetanse og korleis dei kan bruke denne i praksis. Studentane skal dei seksten vekene emnet varer òg bli betre kjende med korleis verksemda eller institusjonen dei får praksisplass ved organiserer arbeidet sitt.
 

Instituttet har avtale med følgande: