Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ansatte ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ståle Berglunds bilde

Ståle Berglund

Prosjektleder, Administrativ leder SapienCE

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

  • +47 55 58 23 12
  • +47 905 51 344

Stale.Berglund@uib.no

Trond Holmen Erliens bilde

Trond Holmen Erlien

Førsteamanuensis, Stillingen min er knyttet til en videreutdanning for tillitsvalgte i det norske helsevesenet. Som forsker interesserer jeg meg spesielt for norsk sosial- og arbeidslivspolitikk etter 1945, forholdet mellom partene i arbeidslivet og forhandlingssystemet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

  • +47 55 58 23 11

Trond.Erlien@uib.no