Hjem
UiB AI

Om UiB AI

Landet vårt, og hele jorden, gjennomgår en stor endring gjennom digitalisering. Kunstig intelligens eller AI spiller en mer og mer viktig rolle i digitaliseringen. Dens kapasitet til å analysere store datamengder raskere enn menneskelig mulig hjelper oss i problemløsing og i valgene vi tar, og gir oss muligheter som knapt kunne forestilles for få år siden. Det vil fortsette i de kommende år.

Hovedinnhold

UiB har sterke og internasjonalt anerkjente grupper som utfører grunnleggende forskning innen AIs kjernekomponenter, på fire forskjellige institutt på tre forskjelloige fakultet. Ingen andre universiteter i Norge har en slik grunnleggende kompetanse innen AI. 

Anvendt AI-forskning blir utført på alle fakulteter, og styrken viser seg mellom annet i tallet på sentre (SFF, SFI og FKB) der UiB er vert eller deltager. Vi er i nært samarbeid med våre næringslivspartnere gjennom forskjellige teknologi- og kunnskapsklynger som involverer AI. 

UiB var det første universitetet i Norge som etablerte bachelor-programmer i AI og i Data Science i tillegg til et master-program i maskinlæring. Vi har den største samlingen av studieprogram innen AI på bachelor- og masternivå. Våre forskere blir regelmessig invitert til å delta i utdanning på doktornivå innen AI via internasjonale institusjoner. 

UiB AI er etablert for å koordinere, promotere og synliggjøre disse initiativene ved UiB og for å legge til rette for samarbeid mellom både fakultet og med partnere utenfor UiB. 

Styringsgruppe for UiB AI:

 

Interessert i nyheter om AI-forskning og innovasjon ved UiB?

Abbonner på UiB AIs email-liste her.