Hjem
UiB AI

Om UiB AI

UiB AI er etablert for å styrke samarbeidet på tvers av fagfelt og sektorer innen kunstig intelligens. Målet er økt kompetanse, bedre forståelse og en utvikling av kunstig intelligens som er pålitelig og rettferdig.

Hovedinnhold

UiB har sterke og internasjonalt anerkjente grupper som forsker innen KIs kjernekomponenter. Ingen andre universiteter i Norge har en slik grunnleggende, tverrfaglig kompetanse innen kunstig intelligens. Også anvendt KI-forskning blir utført på alle fakulteter, og styrken viser seg mellom annet i tallet på sentre (SFF, SFI og FKB) der UiB er vert eller deltager. Vi samarbeider med næringslivspartnere gjennom forskjellige teknologi- og kunnskapsklynger som involverer kunstig intelligens. 

UiB var det første universitetet i Norge som etablerte bachelor-programmer i KI og i Data Science i tillegg til et masterprogram i maskinlæring. Vi har den største samlingen av studieprogram innen kunstig intelligens på bachelor- og masternivå. Våre forskere blir regelmessig invitert til å delta i KI-utdanning på doktornivå via internasjonale institusjoner. 

UiB AI er etablert for å koordinere, promotere og synliggjøre disse initiativene ved UiB og for å legge til rette for samarbeid mellom både fakultet og med partnere utenfor universitetet. 

Organiseringen av UiB AI

UiB AI ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra alle de syv fakultetene ved universitetet:

Sekretariat: