Hjem
UiB AI
UiB AI

Ny styreleder i AI-konsortium

Inge Jonassen fra Universitetet i Bergen har tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Inge Jonassen, portrett og NORAs logo
NY STYRELEDER: Inge Jonassen tar over som styrleder for AI-konsortiet NORA.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB og NORA

Hovedinnhold

Inge Jonassen er instituttleder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Nå har han tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium.

– NORA har gjort en fantastisk jobb så langt og jeg ser frem til å jobbe sammen med et veldig kompetent styre og et supert team i NORAs sekretariat ledet av Klas Pettersen framover. NORA har mange spennende ting på gang inkludert en ny forskerskole og spenstige internasjonale samarbeid, sier Jonassen.

Skal styrke AI i Norge

NORA er et norsk samarbeid mellom åtte universitetet, tre høyskoler og fire forskningsinstitutt. De samarbeider innnen fagfeltet kunstig intelligens med en felles strategi for å styrke det norske forskning og utdanning innen feltet.

I tillegg til samarbeid om prosjekter mellom forskingsmiljøene hos partnerinstitusjonene, vil NORA også være en aktiv pådriver for utdanning, næringsliv og oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens.

– UiB befester sin sterke AI-posisjon

Pinar Heggernes, prorektor ved UiB, er en av NORAs grunnleggere. Hun beskriver Jonassen som en av Norges fremste forskere innen bioinformatikk og maskinlæring.

– Han har lang og bred erfaring som leder av store nasjonale og internasjonale prosjekter på tverrfaglig forskningssamarbeid og e-infrastruktur. Ved UiB har han vært senterleder for CBU, medlem av ledergruppen for CEDAS og er nå instituttleder for Informatikk.

Heggernes mener NORA får en styreleder med sterk faglig posisjon og strategiske evner som er avgjørende for å videreutvikle den nasjonale posisjonen og stemmen NORA har etablert i løpet av sine første tre år.

– Jeg er veldig glad for at UiB befester sin sentrale rolle på Norges viktigste nasjonale arena for kunstig intelligens, spesielt med tanke på våre sterke fagmiljø innen AI på tvers av fakultetene, sier Heggernes.