Hjem
Aktuelt
Innovasjon

Møtested for innovative studenter

3. desember var det offisiell åpning av innovasjonshuben for studenter ved UiB. Blant de kreative studentene man vil finne på huben i tiden fremover er Hogne Andersen og Mats Fredrik Heigre, som satser på å skyte opp sin første satellitt i løpet av 2021.

Dynaspace
Dynaspace-gründerne Hogne Andersen og Mats Fredrik Heigre er blant de første medlemmene i UiB sin nye innovasjonshub. De ser frem til å møte flere kreative studenter i huben i tiden fremover.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

- En innovasjonshub er noe vi har savnet ved UiB. Vi tror at også at mange andre studenter ønsker et slikt tverrfaglig og kreativt møtested velkommen, sier de to ferske gründerne Hogne Andersen og Mats Fredrik Heigre.

Satser på satellitter

De to har nylig fullført mastergraden i fysikk ved UiB, ved mikroelektronikkgruppen på Birkelandsenteret for romforskning. De vil fortsatt ta enkelte fag ved universitetet, samtidig som de satser for fullt på sitt eget selskap, Dynaspace. I korte trekk skal de her tilby nye og mer effektive løsninger når det gjelder å integrere måleinstrumenter i små satellitter, og hente ned data fra disse mens de går i bane rundt jorden.

- Ambisjonen vår er å skyte opp den første satellitten i løpet av 2021. En viktig del av jobben vi gjør nå, er å se etter potensielle samarbeidspartnere å realisere dette sammen med. En satellittoppskytning i dag er både svært kostnadskrevende og avhengig av mye tidkrevende planlegging. Våre løsninger vil effektivisere denne prosessen via små satellitt-platformer, noe som vil kunne føre til at man kan skyte opp satellittene og gjøre ulike målinger fra verdensrommet, for en brøkdel av både prisen og tiden, sier de.

Nylig mottok de to 100 000 kroner fra Innovasjon Norge til videreutvikling av bedriften, som et såkalt Markedsavklaringstilskudd. Ifølge Innovasjon Norge går slike tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekst og verdiskapningspotensiale i det internasjonale markedet eller i distriktene. Med Dynaspace satser Andersen og Heigre internasjonalt.

Skape egne arbeidsplasser

- Det er klart at det er litt spesielt å se mange av våre medstudenter gå rett ut i godt betalte jobber, mens vi starter på en vei der vi ikke har garantier for å lykkes. Samtidig ser vi et stort potensial i vår idé og ønsker med Dynaspace å skape våre egne spennende arbeidsplasser, sier de to gründerne, som har fått kontorplass på inkubatoren Nyskapingsparken, som fasiliteres av Bergen Teknologioverføring (BTO) på Marineholmen.

Her deltar de også på det fire måneder lange programmet "Gründerhub Bergen", hvor de sammen med flere andre innovative bedrifter, som også er i startfasen, får en intensiv innføring i alt fra markedsundersøkelser og planlegging, til tilgang til flere næringsklynger.

- Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått både fra Innovasjon Norge og BTO, samt andre støttespillere, sier de to, som også jobber med søknader til andre finansieringsordninger i tiden fremover, blant annet i samarbeid med fagmiljøet på Universitetet i Bergen.

Gode tips

Under den offisielle åpningen av Innovasjonshuben, mandag 3. desember, var Andersen og Heigre på plass, sammen med flere andre gründere, for å fortelle om sin vei "fra student til startup". De har flere gode tips til hvordan andre studenter kan omsette en kreativ idé ut i praksis.  

- Det viktigste rådet vi kan gi, er nok å våge å ta sjansen. Ikke tenk så mye på konsekvensene, bare hopp ut i det! Vi ønsker ihvertfall ikke å tenke tilbake på denne tiden senere i livet, og angre på at vi ikke gjorde dette valget, sier de to (se flere tips i faktaboks).

  På åpningsmarkeringen 3. desember, kunne de fremmøtte høre mer om Dynaspace, samt møte gründerne bak selskapene Råvarene, Crescat og Travelogue, som alle fortalte om sine erfaringer om veien fra student til oppstart av en egen bedrift.

  Tverrfaglighet

  Fysikk-student Aleksander Malde er en annen kreativ student som vil være å treffe på innovasjonshuben fremover. Han har i tillegg vært sterkt delaktig med tilrettelegging og praktiske oppgaver knyttet til huben i startfasen. Malde har mange jern i ilden, blant annet innen podcast, design og koding, og også han har et inntrykk av at mange studenter har ønsket seg en tverrfaglig plattform, der de kan møte likesinnede og diskutere spennende idéer. 

  - Her er det lov å diskutere store spørsmål og utfordringer, samtidig som takhøyden er lav for å bli med. Det er ikke sånn at alle som blir med i innovasjonshuben må ha som mål å starte opp en egen bedrift. Det man tar med seg fra innovasjonshuben, vil også komme til nytte på et arbeidsmarked som er i store endringer, sier han, og får støtte fra viserektor for tverrfaglig virksomhet ved UiB, Robert Bjerknes. 

  - Tradisjonelt tenker man gjerne på utvikling av produkter, kommersialisering og etablering av nye bedrifter når man hører ordet innovasjon. Selv om dette er viktig, og mange av våre studenter ønsker å skape sine egne arbeidsplasser, er det ikke et mål i seg selv at medlemmene i huben skal starte egne bedrifter. Dette dreier seg like mye om studenter som senere ønsker å jobbe med tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, innovasjon i offentlig sektor, i kulturlivet og så videre, understreker viserektoren.

  Bredde i studentmassen

  Bjerknes forteller at UiB på institusjonelt nivå har jobbet mer systematisk rundt innovasjon og entreprenørskap de siste årene.

  - I en styresak i mai i fjor gikk vi igjennom vårt arbeid innen innovasjon og entreprenørskap. Her ble det pekt på flere punkt som er rettet mot studenter; bl.a. å styrke utdanningstilbudet innen innovasjon, etablere lavterskeltilbud for å bygge kultur rundt entreprenørskap, å skape møteplasser, samt å legge til rette for studentinvolvering. Flere av disse momentene ser vi i den nye innovasjonshuben, sier han og legger til:

  - UiB ønsker å legge til rette for tverrfaglighet, og at dette skal bli en arena der medlemmene kan bygge nettverk og tenke kreativt på tvers av disipliner og fag. Som breddeuniversitetet har UiB unik kompetanse i studentmassen. Det at studentene kan møtes her, på tvers av de ulike utdanningene, er et viktig moment i etableringen av innovasjonshuben.

  Studentene bestemmer veien videre

  Huben har allerede fått medlemmer fra de fleste fakulteter. Lokalene har vært tilgjengelige for studentene et par måneder, men fremdeles gjenstår den viktigste delen av jobben.

  - Neste steg er å fylle innovasjonshuben med innhold, og her ønsker vi at våre kreative studenter selv skal ta eierskap og finne veien videre. Vi skal hjelpe til og tilrettelegge, sammen med våre samarbeidspartnere i BTO, men vårt ønske er at studentene selv skal få bestemme innholdet i lokalene, sier innovasjonsrådgiver ved UiB, Susan Johnsen, som også er koordinator for arbeidet med innovasjonshuben.

  - Det er gratis å bli medlem, og vi håper nå mange møter opp i tiden fremover. Vi ser frem til å komme i gang for alvor, og til å se hvordan studentene vil forme innovasjonshuben i tiden som kommer, sier hun.