Hjem
Aktuelt
Tildeling

Midler til fem samarbeidsprosjekt fra Forskningsrådet

Fem prosjekter ved Universitetet i Bergen får tildelt midler til samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Institutt for biovitenskap
Institutt for biovitenskap ved UiB får tildelt fire samarbeidsprosjekter fra Forskningsrådet.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsrådet offentliggjorde 15. desember hvilke prosjekter som får tildelt Kompetanse- og samarbeidsprosjekter i årets utlysning. Ved UiB har fem prosjekter kommet seg gjennom nåløyet.

Forskerne kan dermed, sammen med sine respektive samarbeidspartnere, gå i gang med prosjektene, hvor man skal bidra til å løse samfunnsutfordringer sammen med næringslivet.

I årets utlysning går fire tildelinger til Institutt for biovitenskap, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og en tildeling til Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

De fem tildelingene går til:

Prosjekt: Improve Atlantic salmon robustness in freshwater phase through training and feeding to a successfully timed sea transfer. Søkt Forskningsrådet: 9063000 kr.

Prosjekt: Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning (ECoMAP). Søkt Forskningsrådet: 20424000 kr.

Prosjekt: Activating local resources: cultivating regional cooperation for sustainable land-use. Søkt Forskningsrådet: 12490000 kr.

Prosjekt: Light, the master regulator of life history transformation and robustness. Søkt Forskningsrådet: 12000000 kr.

  • Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Prosjekt: Children's Right to Participation. Søkt Forskningsrådet: 12000000 kr.

Fire tildelinger til BIO

Instituttleder på Institutt for biovitenskap, Ørjan Totland, er naturlig nok strålende fornøyd med fire tildelinger til forskere på instituttet.

- Alle disse prosjektene er innen viktige felt hos oss. Vigdis Vandvik og Inger Måren sine prosjekter er tilknyttet UiB sitt nye senter for bærekraftig arealbruk (CeSam). Dette er plassert ved BIO, men er et senter for hele UiB og det at vi nå har fått to store tildelinger helt i startfasen av senteret, viser at dette er en veldig relevant satsing.

- Så har vi prosjektene til Jon Vidar Helvik og Ana Cristina Da Silva Gomes, som dreier seg om akvakultur, som også er en svært viktig aktivitet på BIO. Her har vi en sterk posisjon internasjonalt, og tildelingen er et nytt eksempel på at våre forskere utmerker seg innen dette feltet, sier han.

Barns involvering

På Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, skal Marit Skivenes og samarbeidspartnere se på hvordan barn blir involvert og hørt i barnevernet.

I prosjektet skal man gå inn i barnevernssaker for å se på hvordan barn blir involvert og hørt. Hva er praksis i dag, hva kan gjøres bedre og hvilke nye verktøy kan en bruke for å sikre barn sin medvirkning? Prosjektet vil granske hvordan barn sin medvirkning blir praktisert både i kommunene, fylkesnemnda og i domstolene. 

Saken blir oppdatert