Hjem
Aktuelt
Internasjonalisering

Seks forskere til UiB med Marie-Curie-tildeling

Universitetet i Bergen er tildelt seks EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Gjennom ordningen får utenlandske forskere et toårig forskningsopphold ved UiB.

Universitetsmuseet
Seks forskere blir inviterte til å komme til UiB på et toårig forskningsopphold, etter tildelingen fra Marie Skłodowska-Curie Actions.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Med UiB som koordinator for prosjektene, vil de aktuelle forskerne bli en del av et ledende fagmiljø. De vil jobbe i samarbeid med og under veiledning av en forsker ved universitetet - og dra nytte av skreddersydde karriereutviklingstiltak. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått tre tildelinger i årets søknadsrunde, mens Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det humanistiske fakultet får støtte til ett forskeropphold hver.

Vi får rekruttert lovende internasjonale forskere som virkelig ønsker å komme hit for å ta neste steg i sin karriere. Det er en dynamisk ordning, preget av originale forskningsidéer.

Instituttleder Tor Eldevik

To forskere til Geofysisk institutt

Instituttleder på Geofysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Tor Eldevik, er fornøyd med at instituttet har fått tilslag på to av tre innsendte søknader.

- Dette er veldig gledelig. Det er veldig bra jobbet av samtlige involverte: de eksterne søkerne som ønsker seg hit, våre fagfolk som skal være forskningspartnere og mentorer, og ikke minst våre drivende dyktige forskningsrådgivere og administrasjon som gir all mulig god støtte underveis, sier han, og legger til:

- I tillegg er jeg glad for at våre gode naboer og samarbeidspartnere på Nansensenteret også fikk en tildeling.

Tunfisk og ekstrem nedbør

Eldevik forteller at de to prosjektene man nå skal i gang med på instituttet som følge av tildelingen er ganske ulike, men likevel tematisk knyttet til klima, og i hvilken grad vi kan forutsi klimaendringer og konsekvensene av disse bedre. Begge prosjektene vil gå inn i fagmiljøet ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning.

I prosjektet CST-TUNA skal Eurico Noleto-Filho forske på utfordringer som preger en viktig del av fiskerinæringen; fangst av tunfisk. Næringen møter i dag utfordringer i form av blant annet overfiske og klimaendringer, og i prosjektet vil forskerne bruke ulike tilnærminger for å se på bærekraftig fiske. Veileder og samarbeidspartner for prosjektet er professor Noel Keenlyside ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Det andre prosjektet som har fått tilslag på «Geofysen» er Joshua Dorringtons prosjekt SPLICER, som tar for seg modellering av ekstrem nedbør, for å forbedre dagens modeller og bedre kunne forutsi denne type ekstremvær i fremtiden. Veileder og samarbeidspartner for prosjektet er professor Camille Li ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Internasjonalt løft

Eldevik forteller at han ser stor nytte i denne form for mobilitetsstipender.

- Vi får rekruttert lovende internasjonale forskere som virkelig ønsker å komme hit for å ta neste steg i sin karriere. Det er en dynamisk ordning, preget av originale forskningsidéer.

Videre forteller instituttlederen at de som søker typisk har typisk truffet noen av instituttet sine forskere på internasjonale møter eller gjennom prosjektsamarbeid, og så blir de enige om en faglig utfordring de sammen vil ønske å løse, med UiB, Geofysen og Bjerknessenteret som base.

- Geofysisk institutt fikk ett tilslag i fjorårets søknadsrunde, og to i år. Hva er det som gjør at dere lykkes så godt med dette arbeidet?

- Vi er grunnleggende nysgjerrighets- og prosjektdrevet. Det kan bli i overkant mye søknadsskriving, men våre forskere er gode til å oppsøke de rette mulighetene. Og så må jeg igjen understreke den gode støtten de har i våre forskningsrådgivere og administrasjon, inkludert støtte fra fakultetets økonomer og Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA) sentralt, sier Eldevik.

Flere aktuelle tematikker 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Det humanistiske fakultet og Michael Sars-senteret er tildelt støtte til ett forskningsopphold hver i årets søknadsrunde.

For sitt opphold på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, har Marta Gentilucci fått støtte til prosjektet OCEAN-MINeD. Med et samfunnsvitenskapelig blikk vil hun ta for seg gruvedrift på havbunnen, og utforske det komplekse samspillet mellom samfunnet, teknologi og havet. Det kan gi viktige perspektiver i arbeidet med å utvikle mer bærekraftige retningslinjer for bruk av marine ressurser. Arbeidet vil foregå under veiledning av professor Cecilie Vindal Ødegaard ved Institutt for sosialantropologi.

Det medisinske fakultet vil som følge av tildelingen bli koordinator for Valeriia Kalienkova sitt prosjekt MyeMembrane. Prosjektet vil ta for seg hvordan skader i det beskyttende laget myelin, kan føre til alvorlige nevrologiske sykdommer, som multippel sklerose. Gjennom forskningen vil man blant annet utforske nye behandlingsmåter. Arbeidet vil foregå under veiledning av professor Petri Kursula ved Institutt for biomedisin.

Ved Det humanistiske fakultet vil Pierre Binot ta fatt på prosjektet SKALDIC. I prosjektet vil Binot se på det norske samfunnets overgang fra paganisme til kristendom i perioden fra 970-tallet til 1028; under jarler og konger som Haakon Sigurdsson, Olaf Tryggvason og Olav Haraldsson. Gjennom tverrfaglig metode vil han analysere hoffpoeter, eller skalder, sine dikt og tekster – for å gi nye perspektiver på denne viktige epoken i landets historie. Arbeidet vil foregå under veiledning av Kirsi Salonen ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Ved Michael Sars-senteret på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil Emily Claereboudt starte prosjektet Chemosensation in Holothuroids (SensHolo). Her vil hun forske på en form for kjemisk interaksjon kalt «Chemosensation» blant det marine dyret sjøpølse, under veiledning av Tim Lynagh.