Hjem
Aktuelt
IPCC

Isbrear er klimabarometer

Folgefonna pryder forsida av rapporten frå FNs klimapanel, som vart offentleggjort fredag 27. september. Brear som Folgefonna speglar endringar i klimaet.

Biletet av Folgefonna på framsida av IPCC sin rapport er frå hausten 2006, eit år med med mykje smelting. Den varme sommaren fjerna mange års oppsamla snø på toppen av breen. Mosaikken i breen viser dei årlege laga.
Foto/ill.:
www.yannarthusbertrand2.org

Hovedinnhold

Fredag 27. september legg FN sitt klimapanel (IPCC) fram den mest oppdaterte og heilskaplege kunnskapen om endringane i klimasystemet.

Norske forfattarar presenterer hovedfunn frå rapporten i Oslo parallelt med den internasjonale pressekonferansen i Stockholm. Professor Eystein Jansen ved UiB og Bjerknessenteret er hovudforfatter på rapporten. 

IPCC har valt å illustrera rapporten med eit bilete av isbreen Folgefonna, som ligg i Hordaland.

Folgefonna fungerer som ein passande illustrasjon for dei siste endringane i klimaet vårt. Isbrear fungerer som eit slags barometer for klimaendringar, skriv professor Jostein Bakke og stipendiat Benjamin Robson i ein artikkel.

Ved hjelp av ulike data viser det seg at isbreen sidan rundt 1850 har vore påverka av dei vekslande vintrane i Europa. Varme og våte vintrar med snø gjer at breen veks. Dei siste 15 åra har breen likevel vorten mindre, trass varme og våte vintrar.

”Dette tyder at me går inn i ein ny fase i klimahistoria, der det me gjer har omskrive klimamessige forhold”, skriv Bakke og Robson.

Les heile artikkelen (engelsk).