Hjem
Institutt for sosialantropologi
MASTEROPPGAVE

Innenfor og utenfor i Frankrike. Sosiale og byråkratiske utfordringer for maghrebinske muslimer i interetniske forhold

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016

Av: Ellen Seljestokken
Veileder: Professor Anh Nga Longva

Denne avhandlingen tar for seg sosiale og byråkratiske utfordringer for maghrebinske muslimer i Frankrike gjennom å studere interetniske par mellom innvandrere fra Maghreb og etnisk franske. Jeg har gjort feltarbeid i storbyen Lyon, hvor jeg har oppholdt meg både i sentrumskjernen og utenfor i en banlieue samt hos en organisasjon som hjelper fransk-utenlandske par med det franske byråkratiet. Denne organisasjonen arbeider også med å redusere nedsettende holdninger til slike par. En del av det overordnede målet med min avhandling er også å nyansere bildet av maghrebinske muslimer for å kunne utfordre feilaktige stereotypier. Dette gjør jeg gjennom å vise mangfoldet i hvordan parene lever sammen og spesielt hvilke kompromiss de gjør.

De maghrebinske informantene møter mange utfordringer til tross for at de kan regnes for å være godt integrerte i samfunnet. De sosiale utfordringene har blant annet omfattet nedsettende stereotypier og diskriminering, mens de byråkratiske har dreid seg om å imøtekomme stadig strengere lovgivning og et upersonlig byråkrati. Selv før det terrorpregede året Frankrike hadde i 2015 var det en tydelig mer anspent og forverret situasjon for muslimer i Frankrike (og i mange andre land). Ikke bare blir muslimer (feilaktig) ansett som en homogen gruppe, men de blir ofte sett på uassimilerbare og noe som utfordrer den nasjonale forestilte homogeniteten. Men, som mine funn viser, finnes det motstridende og konkurrerende ideologier i det franske samfunnet. Mine funn peker mot at den kulturelle forskjellen det er å være muslim nærmest virker uoverkommelig. Men samtidig er informantene, både de interetniske parene og «støtteorganisasjonen» Les Amoureux au Ban Public, viktige brobyggere som gir håp om en fredeligere sameksistens.