Hjem
Institutt for sosialantropologi
Boklansering

Velkommen til boklansering: Gendered Citizenship

Lanseringen av boken Gendered Citizenship and the Politics of Representation finner sted på Christie Cafè, Naturhistorisk museum, 26. oktober.

Gendered citizenship and the politics of representation
Antologien, Gendered Citizenship and the Politics of Representation, er redigert av Hilde Danielsen, Kari Jegerstedt, Ragnhild Muriaas og Brita Ytre-Arne.

Dette er en tverrfaglig og internasjonal antologi som diskuterer spørsmål om kjønn, medborgerskap og representasjon. Boken er redigert av Hilde Danielsen, Kari Jegerstedt, Ragnhild Muriaas og Brita Ytre-Arne.

Boken springer ut av Ida Blom-konferansen som ble arrangert i anledning stemmerettsjubileet i 2013. Lanseringen finner sted på Christie Cafè, Naturhistorisk museum, 26. oktober. Det blir innlegg fra flere bidragsytere, inkludert Ida Blom, og servering av drikke og snacks. Det er gratis adgang. Velkommen!

Gendered Citizenship kaster nytt lys på hva kjønnsbaserte forskjeller betyr i en globalisert verden. Boken tar opp spørsmål som hvorvidt man kan representere noen eller bli representert uten medborgerskap, og motsatt, om det er mulig å være medborger uten adgang til representasjon. Denne engasjerende antologien vil appellere til studenter og forskere innen sosiologi, sosialantropologi, historie, medievitenskap, statsvitenskap, litteraturvitenskap, kjønnsforskning og kulturvitenskap.

Postdoktor Synnøve K. N. Bendixsen er en av mange bidragsytere til boken. Hun har skrevet kapittelet 'Can the Irregular Migrant Woman Speak?'. Blant de andre bidragsyterne i boken finner vi: Gayatri Spivak, Ida Blom, Sarah Edenheim, Malin Rönnblom, Cathrine Holst, Ragnhild L. Muriaas, Liv Tønnesen, Vibeke Wang, Mounira M. Charrad, Amina Zarrugh, Emily Harmer, Liesbet van Zoonen, Mahalakshmi Mahadevan, Helle Rydström, Synnøve Bendixsen, Laura Saarenmaa, Jorunn Gjerden, Kari Jegerstedt, Zeljka Svrljuga.

Lanseringen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Uni Reseach.