Hjem
Institutt for sosialantropologi
DISPUTAS

Disputas ved Institutt for sosialantropologi

23. november disputerte stipendiat Tord Austal ved Institutt for sosialantropologi.

Tord Austdal disputerte 23.11.2016
Tord Austdal disputerte 23.11.2016
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

Tord Austdal disputerte 23. november med avhandlingen "World-Making in the Mountains: Post-Apocalyptic Utopianism in Southern Appalachia." I avhandlingen dokumenterer Austdal hvordan et diffust politisk miljø samles i sin «flukt» fra det moderne USA og forenes i deres vending mot naturen og Appalachene som et fremtids- og mulighetsrom. Avhandlingen skildrer etnografisk et sosialt miljø som er tiltrukket av de mulighetene som den frodige naturen og det milde klimaet i fjellandskapet gir for sjølberging. Denne fremtiden animeres av fjellenes historie og naturmystikk. 

Sentralt i avhandlingen står bevegelsens beskjeftigelse med «rewilding» og jakten på en ny «vill» menneskehet uten moderne konsumvarer og teknologi. Austdal argumenterer for at bevegelsens konkrete forsøk på å oppnå en slik forvillet tilstand er basert på en særegen sammenstilling av alminnelige tidskategorier. Les hele pressemeldingen her

Tord Austdal (f. 1982) er fra Sandnes og har bachelor- og mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Fra 2010 til 2014 var han ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi, og har siden vært tilknyttet doktorgradskandidat samme sted.

Vi gratulerer!