Hjem
Institutt for sosialantropologi
DISPUTAS

Disputas ved Institutt for sosialantropologi

9. desember disputerte stipendiat Espen Helgesen ved Institutt for sosialantropologi.

Portrettbilde av Espen Helgesen
Dr. Espen Helgesen and the cover of his dissertation.
Foto/ill.:
HiB MedieLab

Hovedinnhold

Espen Helgesen disputerte 9. desember med avhandlingen "Facing the Future: Online Sociality and Emerging Forms of Play among Children in Norway." Helgesen identifiserer nye former for samhandling og lek som oppstår gjennom barns nettbruk. Avhandlingen er basert på ett års feltarbeid blant åtte- og ni-åringer i Kristiansand, og følger deres utforskning av digital teknologi på fritiden og på skolen med vekt på situasjoner der barna selv setter premissene for det som foregår.

Utbredelsen av digital teknologi i Norge de siste årene har bidratt til at en stadig større andel av barns sosiale liv foregår på internett. Avhandlingen vektlegger spesielt den utbredte bruken av avatarer—digitale kropper—og viser hvordan disse utgjør forlengelser av barnas erfaringsverden både i rom og i tid. Les hele pressemeldingen her

Espen Helgesen har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi fra 2011 til 2015. Doktorgradsarbeidet har vært veiledet av førsteamanuensis Mary Bente Bringslid.

Vi gratulerer!