Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyheter

Et innblikk i antropologiens verden

- Alle de personlige historiene er det beste med presentasjonen, forteller Ola Stangeby som går Afrika-linjen på Bømlo folkehøgskole. Han er en av mange elever som i vinter får bedre kjennskap til det antropologiske feltarbeid, studiemuligheter og hva man egentlig kan bli med sosialantropologi i bagasjen.

Elever fra Nordahl Grieg
Elever fra Nordahl Grieg VGS hadde gode spørsmål til Oda Eiken fra Institutt for sosialantropologi.
Foto/ill.:
Oda Eiken

Hovedinnhold

For tredje året på rad besøker en tidligere masterstudent i sosialantropologi videregående skoler og folkehøgskoler i regionen for å øke kunnskapen om faget.

For to år siden fikk elevene et innblikk i skjønnhetsideal blant sikher i India. Nå er det gateselgere og fattigdomsproblematikk i Cape Town, Sør-Afrika, de stifter nærmere bekjentskap med når Oda Eiken er instituttets utsendte. Elevene får også se filmsnutter, en innføring i klikkespråket Xhosa og eksempler på hva deltakende observasjon egentlig dreier seg om.

Gateselgere i Cape Town

I Cape Town jobbet Oda med en gruppe mennesker som selger ‘The Big Issue’, Sør-Afrika sin versjon av Megafon og =Oslo. Historiene Oda forteller gir et innblikk i hverdagen til hennes informanter, som viser hele spekteret fra vold og trakassering til humor og omsorg. Hun forteller også om hvordan det er for en nordmann og plutselig skulle tilbringe seks måneder ved gatehjørner og veikryss i en afrikansk storby.

I tillegg til å snakke om sitt eget feltarbeid, er det også fokus på fagets geografiske og tematiske bredde, antropologiske begreper, studieløpet ved UiB og hvordan faget er relevant for å forstå verden og Norge i dag. Dagsaktuell tematikk som klimaforandringer, flyktninger og migrasjon er på agendaen. 

- Disse skolebesøkene er viktige for å knytte bånd og bidra til å minske avstanden mellom videregående skoler og universitet, forteller instituttleder Ståle Knudsen. Besøkene har også som mål å skape en bredere forståelse av alt faget innebærer.

Nyttig antropologisk dypdykk

- Det som er fint med presentasjonen er at elevene legger merke til forskjellige aspekter ved faget. Noen synes det er spennende at antropologer også driver med film og det visuelle, at man kan forske på tematikk som musikk og dans, mens andre blir overrasket over hvor praktiskrettet den antropologiske metoden faktisk er, forteller Oda om tilbakemeldingene hun har fått fra elevene.

Både elever og lærere fremhever de konkrete historiene fra feltarbeidet i Cape Town som mest interessant. - Gjennom å dele erfaringer fra feltarbeid får elevene et innblikk i «den virkelige verden» som læreboken ikke gir, uttrykte en av lærerne. Besøket er et kjærkomment tilskudd i undervisningen. 

Viktig samarbeid

Instituttet har fått mange gode tilbakemeldinger fra lærerne, og håper at disse besøkene kan styrke relasjonene med de videregående skolene i Bergensregionen. Både Institutt for sosialantropologi og flere av de videregående skolene er interessert i å finne flere måter for å styrke samarbeidet, noe instituttet ser frem til å jobbe videre med.