Hjem
Institutt for sosialantropologi
Disputas

Disputas ved Institutt for sosialantropologi

26. oktober 2017 disputerte stipendiat Mads Solberg ved Institutt for sosialantropologi.

Disputas Mads Solberg
Dr. Mads Solberg og forsiden av avhandlingen. Foto: Solfrid Otterholm
Foto/ill.:
Institutt for sosialantropologi, UiB

Hovedinnhold

Mads Solberg disputerte 26. oktober med avhandlingen "Experiment, Cognition and the Science of Salmon Lice: A Cognitive Ethnography of Knowledge and Material Culture in the Making". Solberg dokumenterer med denne studien hvordan et sofistikert eksperimentelt system for å avdekke lakselusens molekylærbiologiske hemmeligheter ble til, og gir eksempler på hvordan det opererer for å frambringe nye redskaper for lusekontroll i havbruket.

Avhandlingen skildrer hvordan biologer bruker det eksperimentelle systemet for å observere biologiske fenomener, og omforme betydningen av disse. Etnografien gir også et innblikk i hva slags ressurser (ferdigheter, verktøy og infrastruktur) som trengs for produksjonen av nye ideer og vitenskapelige resultater. Les hele pressemeldingen her

Mads Solberg er opprinnelig fra Ålesund. Han har matfaglig yrkesutdannelse med svennebrev, og en mastergrad fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært rådgiver hos Personvernombudet for Forskning (ved Norsk Senter for Forskningsdata). I dag arbeider han i prosjektgruppen som bygger nye Ålesund kommune, med ansvar for å utvikle ny politisk organisasjon, lokaldemokrati, og kanaler for innbyggermedvirkning.

Vi gratulerer!