Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyheter

NAT-pris til Ørnulf Gulbrandsen

Professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen er vinner av NAT-prisen for beste artikkel i 2017 i Norsk Antropologisk Tidsskrift, med artikkelen «Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv».

NAT-vinner 2017 Ørnulf Guldbrandsen
Professor emeritus Ørnulf T. Guldbrandsen er vinner av NAT-prisen for beste artikkel i 2017.
Foto/ill.:
Institutt for sosialantropologi, UiB

Hovedinnhold

Hvert år kåres beste artikkel i Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT) og vinneren offentliggjøres på Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse. Vinnerartikkelen blir oversatt til engelsk og trykket i Déjà Lu, WCAA elektroniske tidsskrift. Årets vinner er professor emeritus ved instituttet, Ørnulf Guldbrandsen. Vinnerartikkelen er basert på hans æresforelesning på NAF-konferansen på Lillehammer i 2017, der temaet var «Kulturell kontinuitet: Nåtid og fremtid i lys av fortid.»

Foreningens bedømmelseskomité ga blant annet følgende begrunnelse:

«Komiteen for tildeling av NAT-prisen 2017 har bestått av Synnøve Bendixsen, Halvard Vike og Marianne Rugkåsa. Komiteen har vurdert 11 fagfellevurderte artikler. Artiklene spenner bredt når det gjelder tematikk, metodiske innfallsvinkler, teoretiske perspektiver og region. Nivået er jevnt over høyt. Noen artikler har et eksplisitt komparativt prosjekt, mens andre går i dybden i utforskning av et gitt tema eller case. Vi legger også med glede merke til at det er en stor spennvidde når det gjelder artikkelforfatternes bakgrunn; fra nyutdannede antropologer som skriver fra sin masteroppgave, via phd-stipendiater og universitetsansatte til professor emeritus. Dette er viktig og bidrar til å opprettholde et dynamisk antropologisk fagfellesskap. 

Årets vinner er en ambisiøs artikkel som tar utgangspunkt i antropologi som et komparativt prosjekt. Forfatteren argumenterer for en historisk orientert antropologi og diakrone perspektiver som gjør det mulig å analysere samspillet mellom kontinuitet og endring. En av artikkelens styrker er den solide og fengende etnografisk komparasjonen, basert på grundig forankret empiri kombinert med et høyt analytisk nivå. Vi snakker om Ørnulf Gulbrandsen med artikkelen Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv. Artikkelen er basert på hans æresforelesning på NAF-konferansen på Lillehammer i 2017 der temaet var «Kulturell kontinuitet: Nåtid og fremtid i lys av fortid.» På bakgrunn av empiri fra feltarbeider i Botswana og på Sardinia, to ulike samfunn som er preget av henholdsvis en kollektivistisk orientert verdiorientering og egalitær individualisme, diskuterer Gulbransen kulturell kontinuitet og endring med utgangspunkt i tematikk som vold, ære og sosial harmoni. Artikkelen bidrar på en forbilledlig måte til antropologisk teoriutvikling.»

Institutt for sosialantropologi gratulerer Ørnulf på det varmeste med prisen!