Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

La Habana - bak fasaden. Unge, urbane cubaneres opplevelse av dagens Cuba gjennom la lucha

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropolog, høsten 2018.

Av: Karoline Holm Nymo
Veileder: Førsteamanuensis Cecilie Vindal Ødegaard

Denne teksten tar for seg unge cubanere og hvordan de opplever og overlever i en gråsone av Cubas offisielle økonomi, de menneskene om selv definerer seg som los jineteros og hvordan los jineteros selv opplever Cuba og Havanna med tanke på rasisme, økonomiske vanskeligheter, overvåkingssamfunnet og stereotypier. Teksten tar i stor grad avstand fra klassiske studier om Cubas’ sexturisme og fokuserer heller på hvordan de forholder seg til tuster og turisme uten at prostitusjon er en del av deres liv.

Oppgaven belyser også stereotypier om Cuba og cubanere og hvordan jineteros utnytter disse stereotypene i deres møte med turister de ønsker å skape en relasjon til. Sted og rom er noe cubanerne må forholde seg til, og sted og rom blir avgrenset og definert av politi og med overvåkning. Her blir det også fokusert på at det finnes sfærer for turister og sfærer for cubanere, noe som bidrar til myndighetenes prosjekt om å, i størst mulig grad, separere turister og cubanere. Avslutningsvis blir det skrevet om los jineteros forhold til kjærlighet med tanke på at deres kjærlighet som oftest blir koblet opp mot økonomiske og materielle gevinster.