Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

For fremtidens skyld: Miljøbevissthet og livsstilsendringer blant unge voksne

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2019.

Av: Hanne Østbø
Veileder: Professor Olaf Smedal

Denne oppgaven tar for seg miljøbevissthet og livsstilsendringer blant unge voksne. Ved bruk av deltagende observasjon har jeg studert hvordan det er å leve grønt og etisk i Norge. Å strebe etter en grønn og etisk livsstil innebærer å gjøre endringer i måten man lever, spiser og forbruker på. Man må bryte med gamle vaner og tilegne seg nye. Ved at informantene mine tilegner seg nye vaner endrer de selvet, og jeg vil argumentere for, ved bruk av Pierre Bourdieus begrep og teori, at de også endrer sin habitus.  Jeg forholder meg i denne oppgaven til habitus som en prosess der endring er mulig. Ved at kroppen stadig blir eksponert for andre og nye måter å være på – forholde seg til verden på - mener jeg at den kan tilpasse seg og endre seg. Under feltarbeidet var jeg deltagende i en organisasjon i tillegg til å være i kontakt med mennesker som lever zero waste. Oppgaven tar opp hvordan livsstilsendringer også påvirker sosiale relasjoner og hvordan mangel på støtte kan reversere klimaholdningene. Dette er en oppgave som omfatter tid, håp, fremtiden, endring, zero waste, veganisme, dumpster diving, vaner og habitus.