Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Styremedlem for Danmarks Grunnforskningsfond

Professor Vigdis Broch-Due er utpekt av Uddannelses- og Forskningsministeriet som nytt medlem av Danmarks Grundforskningsfond (DG). Hun inntrådte i DG's styre per 1. januar 2020 etter innstilling av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Prof. Broch-Due utnevnt som meldem av DG
Professor Broch-Due er representant for samfunnsvitenskap og humaniora i Danmarks Grundforskningsfond.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/DG logo

Hovedinnhold

Vigdis Broch-Due, professor ved Institutt for sosialantropologi, ble i desember utnevnt av den danske utdannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, som styremedlem for Danmarks Grundforskningsfond (DG).

Representerer humaniora og samfunnsvitenskap

Vervet har en varighet på tre år, fra og med 1. januar 2020. Hun ble nominert av Det Konglige Videnskabernes Selskab (The Royal Danish Academy of Sciences and Letters) som en av deres kandidater. DG (Danish National Research Foundation) har et internasjonalt styre på ni medlemmer, hvor Vigdis Broch-Due er en av to som representerer humaniora og samfunnsvitenskap.

Fondet har en kapital på ca. 6  milliarder DKK med en årlig utdeling av forskningsmidler på 400-470 millioner DKK. DG har 40 sentre for fremragende forskning i portfolioen og har vært drivkraften til at Danmark nå befinner seg på forskningens toppnivå i Europa.

Med vervet følger også et dypt ansvar for både det vitenskapelige miljøet i Danmark og det danske samfunn i sin helhet

Et verv som forplikter

– Jeg er meget beæret over utnevnelsen, sier Broch-Due, og fortsetter: – Jeg er svært entusiastisk for muligheten til å delta i det fremragende arbeidet som fondet gjør for frontforskning i Danmark. Med vervet følger også et dypt ansvar for både det vitenskapelige miljøet i Danmark og det danske samfunn i sin helhet.

Professor Broch-Dues akademiske karriere spenner over mange tematikker og over flere land og kontinenter. Hun har bred tverrfaglig erfaring og var blant annet vitenskapelig direktør for Center for Advanced Study (CAS) i Oslo, 2015-2018. – Jeg håper at min brede erfaring kan være nyttig i dette arbeidet, i samarbeid med mine kolleger i styret, sier hun.

Broch-Due understreker at dette en sjanse til å dra lærdom fra et annet nordisk land som er omtrent like stort, deler felles verdier, men som har valgt en annen forskningsprofil. – Ikke bare satses det mer penger på grunnforskning enn i Norge, men organiseringen er forskjellig. Snarere enn å ha ett stort forskningsråd, NFR, underlagt statelig styring så har Danmark valgt en mangfoldig modell med flere uavhengige stiftelser/råd styrt av akademikere og ikke av politikere. Dette har vært en oppskrift på suksess som vi her på berget bør studere nøye, sier hun.

Banebrytende forskning og tverrfaglig samarbeid

– Danmarks Grundforskningsfond har lenge vært pioner når det gjelder å stimulere banebrytende forskning og tverrfaglige samarbeid. Som vi alle vet er nye idéer og vitenskapelige gjennombrudd ofte født i grenseflaten mellom vitenskapelige tradisjoner og forskjellige måter å tenke på. For å takle kompleksiteten i den verden vi alle deler er vi nødt til å bygge broer mellom disciplinære øyer og arbeide sammen på tvers av humaniora og natur- og samfunnsvitenskap. Jeg er meget imponert over de sterke initiativer, der er utviklet til dette formål av Danmarks Grundforskningsfond, avslutter hun.

Institutt for sosialantropologi gratulerer Broch-Due så mye med utvnevnelsen og ønsker lykke til med vervet!