Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Essaykonkurranse for antropologistudenter

Liker du å skrive? Vil du bli bedre på tekstproduksjon litt utenfor den akademiske sjangeren? Vi inviterer alle interesserte studenter til å delta i vår splitter nye essaykonkurranse! Vårens tema er frihet.

Tastatur barnehender
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Fagutvalget for sosialantropologi, i samarbeid med tidsskriftet Kula Kula og Institutt for sosialantropologi, inviterer studenter til essaykonkurranse!

Tema våren 2021


Muligheter og begrensninger – antropologiske refleksjoner kring frihet i 2021

Demonstrasjoner mot rasisme, klimakrisen, eller for politisk selvbestemmelse har preget nyhetsbildet de siste årene. Nye apper og online-plattformer har dukket opp for å hjelpe oss komme lettere i kontakt med hverandre, og med det har frykten for overvåkning fra tredje parter stadig økt. Fremganger innen medisin har satt spørsmål om abort og betingelsene for å få kjønnskorrigerende behandlinger på agendaen. Pandemien har rettet fokus holdninger og verdier kring rett til helsehjelp, frihet til å bevege seg, og beskyttelse av sårbare grupper.

Vi inviterer studenter på både bachelor- og masternivå til å sende inn bidrag som vender og snur på begrepet frihet. Hva kan antropologi fortelle oss om det? Hvordan kan frihet(er) påvirke en antropologi i det tiåret vi er i?

Premiering

  • De tre beste bidragene mottar by-gavekort på 2000kr, 1500kr og 1000kr respektivt, og de to beste blir publisert i vårens papirutgave av Kula Kula.
  • De fem beste mottar begrunnelse og diplom, samt valgfri kopp fra Fagutvalget.

Juryen vil bestå av fire ansatte på instituttet og et medlem fra fagutvalget.

Frist for deltakelse

Bidrag skal være på 1500 -2000 ord, og sendes innen midnatt den 16.04.2021. Informasjon om hvor tekstene skal sendes vil oppdateres fortløpende.
 

Vurderingskriterier

Kreativitet/Originalitet – Teksten evalueres etter dens evne til å vise (forsøk på) nytenking kring tematikken. Dette vises for eksempel gjennom presentasjoner av nye ideer, bruk av antropologisk litteratur som ikke er del av pensum, eller bruk av pensumlitteratur på en kreativ måte/belyse det fra et nytt perspektiv.

Formidlingsevne – Teksten evalueres etter struktur og tydelighet i sin formidling, samt skribentens evne til å tilgjengeliggjøre ideene vedkommende presenterer. Særlig legges det vekt på formidlingen av skribentens argument og bruk av kilder på en klar og tydelig måte. Flyt av tekst og presisjon av språk og argumenter skal veie tyngst.

Antropologisk tyngde – Hvorvidt teksten forholder seg til den antropologiske-akademiske sjangeren, og til hvilken grad den «sier noe av antropologisk relevans».

Selvstendighet – Teksten evalueres etter dens evne til å bruke og skrive om kilder uten innslag av for eksempel mye parafrasering, lange sitater og lange forklaringer. Her ønsker man å se at skribenten kan trekke ut de vesentlige ideene fra kilder og bruke dem aktivt for å belyse egne poeng.
 

Regler for deltagelse

1. Skribenter som allerede skriver for Kula Kula kan ikke sende inn samme bidrag som de sender til Kula og får veiledning på til konkurransen. De kan derimot sende inn et annet bidrag.

2. Jurymedlemmer kan ikke sende inn bidrag.

3. Redaksjonsmedlemmer i Kula og medlemmer i Fagutvalget kan delta i konkurransen såfremt de ikke er ellers engasjert i konkurransens virksomhet.

4. Tekster som har blitt brukt som svar på obligatoriske oppgaver og eksamener kan ikke sendes inn som bidrag.

5. Kun nåværende studenter ved UiB kan delta.

6. Bidrag skal være mellom 1500 - 2000 ord lange, inklusive referanser i tekst, overskrift og tittel. Eksklusiv litteraturliste. Bidrag som er under eller over denne ordgrensen vurderes ikke.

7. Litteraturliste er obligatorisk. Referansestil er valgfritt (men Kula bruker APA som standard).

8. Bidragene skal være skrevet av deltageren selv. Plagiering innebærer diskvalifisering av deltageren.

9. Én forfatter per bidrag.