Hjem
Institutt for sosialantropologi
masteroppgave

"Det sku bo folk i husan" - Minner og materialitet fra gjenreisningstiden på Sørøya

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2022.

Av: Elise Johansen
Veileder: Professor Tone Bringa

Det har gått 77 år siden de første nordtromsværingene og finnmarkingene reiste tilbake til sine hjemsteder for å bygge opp husene og livene sine igjen i et landskap som besto av brannruiner. I denne oppgaven undersøkes det hvilke minner de som vokste opp i etterkrigstiden har fra hjemkomsten etter krigen og det store gjenreisningsprosjektet. Videre skal vi se på hva disse fortellingene kan si om sosiale, politiske og kulturelle utviklinger i bygdene. Ved å ta utgangspunkt i materialitet og dets evne til å fremkalle minner skal det utforskes hvordan den materielle oppbyggingen etter krigen påvirket og påvirker ulike bygder på Sørøya. Inspirert av Eric Hirschs (1995) begrep sekundære landskap vil det både fokuseres på metoder for memorering i landskap og videre hva de spesifikke minnene sier om relasjonen mellom menneske og sted.