Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Boklansering: "Evighetsmennesket: Om teknologi, vitenskap og udødelighet"

Annelin Eriksen, Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, har skrevet en populærvitenskapelig bok der hun utforsker de store spørsmålene knyttet til menneske og teknologi fra et antropologisk perspektiv.

Forsiden av boken "Evighetsmennesket: Om teknologi, vitenskap og udødelighet" skrevet av Annelin Eriksen
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Boken, som ble utgitt på Universitetsforlaget 20. april, er en kulturhistorisk og kulturanalytisk gjennomgang av tekno-vitenskapelige udødelighetsideer, prosjekter og bevegelser i USA, Europa og Russland. Eriksen stiller spørsmål som «Kan et menneske, gjennom vitenskap og teknologi, bli noe helt annet enn vi er i dag? Noe helt annet enn den biologiske kroppen? Er hjernen din et informasjonssystem som kan kopieres og lastes opp i maskiner?». I dette intervjuet forteller Annelin Eriksen litt om bokens innhold, samt hennes motivasjon og ønsker for mottakelsen:  

Hva handler boken din om? 
 
Boken handler i korte trekk om jakten på evig liv, ikke i religiøs forstand, men evig liv i egen fysisk kropp. Boken handler om mennesker som mener vitenskap og teknologi ikke bare skal kunne gi oss lengre og lengre liv, og bremse aldring, men kanskje også kunne reversere aldring, og ,til slutt, gjøre mennesket udødelig. Jeg kaller det teknovitenskapelig udødelighet. Jeg beskriver kryonikk, det vil si nedfrysing av klinisk døde mennesker i flytende nitrogen, og jeg beskriver ideen om å kunne laste opp bevisstheten i datamaskiner. Jeg beskriver også litt mindre spektakulære prosjekt som handler om å jakte på evig ungdom, med eksempler fra bioteknologien og den farmasøytiske industrien i USA. 
 
 
Hva motiverte deg til å skrive denne boken?
 
Jeg hadde jobbet med forskningssøknader på dette temaet, og tenkte at jeg kunne bruke det stoffet jeg hadde arbeidet frem til å skrive en litt mer populærformidlende tekst enn det jeg vanligvis skriver. Boken er skrevet som en populærvitenskapelig monografi. 
Det er kjekt og også viktig, synes jeg, å formidle til et større publikum enn fagkollegaer, selv om det sistnevnte også er viktig. 
 
 
Hva ønsker du at leseren sitter igjen med?
 
Jeg håper leseren kan se en større sammenheng mellom noen allmenne kulturtrekk, som bruk av digitale medier, måten vi tenker helse på, måten vi forstår død på, og disse litt mer sære prosjektene. Jeg håper jeg klarer å formidle hvordan det sære også kan si oss noe om det mer allmenne.

Er du interessert i å lære mer om tematikkene som blir diskutert i boken «Evighetsmennesket: Om teknologi, vitenskap og udødelighet»? Da anbefaler vi å ta en titt på de nye Con Amore emnene som undervises ved Institutt for sosialantropologi denne høsten!

Her kan du lese mer om boken: «Evighetsmennesket: Om teknologi, vitenskap og udødelighet»