Hjem
Institutt for sosialantropologi
Innlegg i E24

Når idealet slår sprekker

"Er det slik at ærlighet skal veie tyngre enn formelle krav til masteroppgaver og generell god akademisk skikk? ", spør doktorgradsstipendiat Isabelle Hugøy i E24.

Stortingsbygget
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Isabelle Hugøy stiller seg kritisk til uttalelsen fra Torbjørn Røe Isaksen om at Sandra Borch kunne blitt statsråd for forskning og høyere utdanning dersom hun åpent hadde innrømmet plagiering flere år tilbake.

Hugøy peker på at staten, representert av regjering, skal være ledende i å ta samfunnsansvar og handle intensjonelt for det felles gode. Plagiatsakene fra den siste tiden og ytringer som Røe Isaksens kan være med på å "svekke sosiokulturelle forventninger til staten som en moralsk aktør." skriver Hugøy.

«For hvilket eksempel setter plagieringssaker gjort av statsråder for unge og lovende samfunnsborgere?" spør Hugøy.

Innlegget ble først publisert av E24 og kan leses i sin helhet her:
Når idealet slår sprekker – E24