Hjem
Institutt for sosialantropologi

Råd og utvalg

Styringsstrukturen ved Institutt for sosialantropologi ble lagt i løpet av våren 2009. Under kan du lese om Instituttrådet, Forskningsrådet og Undervisningsutvalget.