Hjem
Institutt for sosialantropologi

Å ta det beste fra to kulturer - En studie av tamilenes hverdagsliv i Bergen

Hovedinnhold

Av Mary Stien Rørdal
Veileder: professor Anh Nga Longva

Denne avhandlingen handler om hvordan tamilene lever sine liv i Bergen. Hvordan de ser på norske kulturelle normer og praksiser og hvordan de bevarer egne kulturelle normer og praksiser.

Tempelet betyr mye for mine informanter og jeg beskriver noen av festivalene og bønneritualene jeg fikk anledning til å delta i. Tamilene er kjent for å være godt integrert, og ser også på seg selv som godt integrert. Jeg søker å finne hvorvidt dette stemmer, og stiller også spørsmålet om tamilene har funnet nøklene til suksess.