Hjem
Institutt for sosialantropologi

Som olje og vann: Møtet mellom russere og kinesere i den russiske byen Blagovesjtsjensk

Hovedinnhold

Av: Thomas Vik

Veileder: Førsteamanuensis Tone Bringa

Denne avhandlingen er et ledd i nyere antropologisk forskning på grenseområder og på hvordan menneskene som bor i et grenseområde forholder seg til, og samarbeider med, personene på andre siden av grensen.

Hovedvekten av materialet i oppgaven omhandler hvordan russere i grensebyen Blagovesjtsjensk forestiller seg sine landsnaboer, kinesere, og hvordan interaksjonen mellom disse to såkalte etniske gruppene foregår og blir påvirket av forestillinger som russere har dannet seg. Sentrale tematiske begreper i avhandlingen er etnisitet, stat, nasjon og grenser, som alle bidrar til å forklare hvordan og hvorfor russere i byen opprettholder skarpe skiller mellom kinesere og seg selv.

Forfatteren argumenterer for at en rekke faktorer har spilt inn i utformingen av den etniske identiteten til russere i byen, og ført til at menneskene der føler et spesielt behov for å markere seg markant annerledes fra kinesere. Blagovesjtsjensk som grenseby har bidratt til å forsterke følelsen av et etnisk og nasjonalt skille. Samtidig har byen som perifer lokalitet i Russland ført til at forholdet til den russiske stat og regjering er anstrengt, noe som gjenspeiles i et behov for å markere seg forskjellig fra russere i Moskva. Som en konsekvens av dette distanserer russere i Blagovesjtsjensk seg både fra kinesere og fra den russiske stat, og mener de selv representerer det ‘ekte Russland’. Dette har gjort at forestillingen om forskjeller mellom russere og kinesere oppleves som svært viktig å opprettholde.

Imidlertid foregår det interaksjon og samarbeid mellom russere og kinesere, både i Blagovesjtsjensk og over grensen, i den kinesiske byen Heihe. Som følge av samarbeidsavtaler mellom statene Kina og Russland, har innbyggere i begge byene mulighet til å bedrive handel og kommunisere aktivt med hverandre. Mens handelen blomstrer, både uregistrert og registrert, knytter ikke kinesere og russere dype sosiale bånd og jobber helst med ‘sine egne’.

Forfatteren argumenterer for at en underliggende mistenksomhet og rigid etnisitetsforståelse blant russere i Blagovesjtsjensk påvirker og begrenser samarbeidet mellom kinesere og russere, noe som har ledet til situasjonen slik den er i dag.