Hjem
Institutt for sosialantropologi

Revolusjon på la plaza, i hjemmet og i senga

Utfordringer og reprodusksjon av kjønnspraksis i Buenos Aires.

Hovedinnhold

Veileder førsteamanuensis Eldar Bråten

I denne oppgaven viser jeg hvordan kjønnspraksis og forestillinger om kjønn produseres, utfordres og reproduseres og endres blant unge mennesker i Buenos Aires, Argentina. Jeg ønsker å forstå hvilke forestillinger om kjønn og seksualitet som finnes og hvordan kjønn utspilles og utfordres i praksis. Jeg tar for meg fire aktivitets- og livsområder; familieliv, vennskap, flørting og seksualitet, kvinnefotball og politisk aktivisme på universitetsnivå. Hvordan reproduseres og utfordres kjønnspraksis og hvilke implikasjoner har dette for hvordan unge porteños lever sine liv? Oppgavens tittel, ”Revolusjon på la plaza, i hjemmet og i senga”, henviser både til et mye brukt slagord blant feministiske aktivister i Argentina og til livsområdene og de sosiale aktivitetene jeg undersøker.