Hjem
Institutt for sosialantropologi

Rota, kontrastenes landsby. Lokal stolthet i møte med intern og ekstern påvirkning.

Hovedinnhold

Av Eva Gjellereide Stokke-Zahl

Veileder: Professor John Chr Knudsen

 

Oppgaven baseres seg på 6 måneders feltarbeid i en andalusisk landsby ved Atlanterhavskysten.

I likhet med mange andalusiske landsbyer er Rota godt besøkt av turister, både fra utlandet og spanjoler på innlandsferie. Det særegne ved Rota er at landsbyen har en stor marinebase som opptar en tredjedel av deres areal. Marinebasens eierskap er delt mellom Spania og USA. Amerikanske soldater er stasjonert i Rota og den amerikanske tilstedeværelsen har sin påvirkning på landsbyen.

Jeg har undersøkt hvordan lokal stolthet kommer til uttrykk hos medlemmene av lokalbefolkningen i møte med amerikanerne og turistene. Hvordan etableres og håndteres lokal stolthet i Rota? Jeg legger vekt på hvordan tilhørighet basert på sosialt medlemskap og geografisk tilknytning har en essensiell betydning, både for hvordan lokalbefolkningen forstår seg selv og hvordan lokalbefolkningen forstår de utenforstående. Hvilken sosial betydning har tilhørighet og tilknytning? I den forbindelse har jeg lagt vekt på hvordan lavsesong og høysesong påvirker lokalsamfunnet, hvordan de ulike sesongene bidrar til at Rota kan kalles kontrastenes landsby.

Gjennom hele oppgaven har samhandling mellom lokalbefolkningen og de utenforstående en sentral plass ettersom jeg vil hevde at det er i møte med de utenforstående at det lokale fellesskapet blant lokalbefolkningen blir til og opprettholdes. Jeg vil videre hevde at lokal stolthet er et produkt av historiske og sosiale hendelser. Jeg har derfor valgt å legge vekt på hvordan historiske og økonomiske forutsetninger har påvirket Spania på nasjonalt plan, og da Rota på lokalt plan. Det lokale fellesskapet, et sosialt medlemskap basert på tilhørighet, danner grunnlaget for en lokal stolthet. Finnes det hendelser som er årsakene til at det lokale fellesskapet har en slik sosial betydning i lokalsamfunnet?