Hjem
Institutt for sosialantropologi

"For meg er polyamori å elske mer enn én, evnen til å elske flere". En antropologisk studie av polyamorøse i Norge.

Hovedinnhold

Av Marie Mørch

Veileder: førsteamanuensis Annelin Eriksen

 

I denne avhandlingen skal jeg se på hva polyamori er som fenomen i Norge.

Polyamori er et relativt nytt fenomen og derfor i svært liten grad utbredt. Selve ordet er sammensatt av gresk poly og latin amore og betyr ”å elske mange”. Det vil si at man kan ha flere romantiske og seksuelle relasjoner, der alle vet om hverandre og aksepterer hverandre. Som fenomen er polyamori en relativt ny relasjonspraksis.

Det oppsto i USA på 1990-tallet, og har hatt rask spredning gjennom internett. Polyamori dukket opp i Norge på slutten av 2000-tallet. Det finnes ingen antropologisk eller samfunnsvitenskapelig forskning på fenomenet polyamori i Norge. Dette gjør polyamori til et spennende, men også krevende felt å utforske. I vårt samfunn med stor vekt på individuell valgfrihet har vi også en særegen frihet til å velge utradisjonelle måter å organisere våre nære relasjoner på. Ved å studere polyamorøs identitet og praksis, vil vi kunne få en forståelse for hva som legger grunnlaget for dette relativt ukjente fenomenet.

Hva vil det si å inneha en polyamorøs identitet? Hvordan fungerer den polyamorøse praksisen? Dette er tema jeg skal ta for meg i denne avhandlingen.