Hjem
Institutt for sosialantropologi

"I feel my identity is being used against my will": Israelske fredsaktivister og kampen mot det nasjonale narrativ

Hovedinnhold

Av Sarah Nathalie Endresen
Veileder: professor Anh Nga Longva

Denne avhandlingen handler om israelske fredsaktivister og bygger på et halvt års feltarbeid blant aktivister i Israel og Palestina mellom januar og juni 2010.

I avhandlingen forsøker jeg å vise hvilke plass israelske fredsaktivister har i det israelske samfunnet i dag gjennom å diskutere deres avgjørelse om å bli aktivist, hvordan aktivismen utføres i praksis og hvilke reaksjoner aktivistene får fra det øvrige samfunnet og fra staten.

På mange måter kan en si at aktivistene er både ”innenfor” og ”utenfor”. De blir sett på som svikere av store deler av samfunnet og de opplever å bli diskriminert både i samfunnet og av staten. Samtidig unnslipper de ikke identiteten som jøde, israeler og enkelte som soldat. Det er nettopp deres identitet som gjør motstanden spesiell og aktivistene bruker strategisk identiteten for å få frem budskapet de ønsker å formidle.

Vi kan ved å se på aktivistenes plass i Israel dermed også forklare sider ved hele det israelske samfunnet. I hvilken grad utfordrer israelske aktivister det nasjonale narrativ gjennom sin motstand mot militarisme og israelsk okkupasjon? På mange måter har aktivistene fått oppmerksomhet i media og enkelte postsionistiske ideer har begynt å få plass i det israelske akademia, men de får lite sympati fra den israelske allmennheten. De israelske aktivistene kritiserer den sionistiske ideologien staten bygger på. Det sionistiske narrativ er ganske tydelig. Til tross for at fredsbevegelsen i Israel i dag kanskje er tydeligere i sin kritikk mot staten enn noen tiår tilbake, sliter de med å komme med et samlet og klart alternativ narrativ til sionismen.