Hjem
Institutt for sosialantropologi

Kritiske hendelser - nye stemmer i ny bok

Kritiske hendelser – nye stemmer undersøker ulike typer politisk engasjement blant unge med minoritetsbakgrunn.

Hovedinnhold

En rekke “kritiske hendelser” nasjonalt og internasjonalt har i løpet av de siste tjue årene vært med på å mobilisere til politisk deltakelse; som Rushdie-striden, Benjamin-saken, 11. september, Muhammedkarikaturene, sakene rundt Obiora og Ali Farah, og 22. juli. 2011. Det nye politiske engasjementet blant minoritetsungdom er noe annet og noe mer enn konvensjonell politisk deltakelse. Hvem er egentlig de nye stemmene? Hvor kommer de til orde, hva er de foretrukne mediene deres? Hvordan utfordres det norske demokratiet når mange av de nye stemmene har oppveksterfaringer fra Norge, men også referansepunkter og familiebånd til områder og kulturer langt utenfor landets grenser? Hvordan skriver denne politiske kampen seg inn i et bredere felt av politisk mobilisering? Dette er blant de sentrale spørsmålene som drøftes i boka – med forankring i en maktteoretisk modell inspirert av antropologen James C. Scott, og et omfattende empirisk grunnlag.