Hjem
Institutt for sosialantropologi

Utlysning av seminarlederstillinger for høsten 2011

For høstsemesteret 2011 utlyser instituttet nå 5 seminarlederstillinger. Søkere med både påbegynt og fullført mastergrad inviteres til å søke. Søknadsfristen er 15. juni.

Hovedinnhold

Følgende stillinger lyses ut for høsten 2011:

1)    SANT104 – Kultur, mening og kommunikasjon (15 studiepoeng) &
SANT105 – Maktens uttrykk og tilsløringer (15 studiepoeng), 2 stillinger (ca 55%, 4 mnd)

To undervisningsassistenter søkes til å lede begge kursene gjennom hele semesteret, august-desember. For hvert av emnene er det sannsynlig med 5 seminargrupper á 1 dobbeltime per uke i 7 uker, i tillegg til deltakelse på forelesning to ganger i uken. I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver. Totalt: ca 320 timer pr undervisningsassistent.

2)    SANT100 - Invitasjon til sosialantropologi (10 studiepoeng), 2 stillinger (ca 45%, 4 mnd)
To undervisningsassistenter søkes til å lede kurset gjennom hele semesteret, august-november. På SANT100 er det sannsynlig med ca. 3 grupper á 1 dobbeltime per uke i 15 uker for hver stilling, i tillegg til deltakelse på forelesninger en gang i uken.  I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver og div aktiviteter knyttet til gruppearbeid. Totalt: ca 265 timer pr und.ass.

3)    SANT230 Urban antropologi (10 studiepoeng), 1 stilling (ca 25%, 10 uker)
En undervisningsassistent søkes til å lede kursets seminarer i 10 uker, uke 37-46. På SANT230 er det sannsynlig med ca. 3 grupper á 1 dobbelttime pr uke i 9 uker, i tillegg deltakelse på forelesninger en gang i uken. Det vil enten ansettes egen seminarleder i stillingen eller den vil legges til en av SANT100-stillingene. Totalt: ca 150 timer.

4)    Stilling som seminarkoordinator for SANT100, SANT104 og SANT105 (40 timer, 4 mnd)
I tillegg til arbeidsoppgaver listet over vil en av undervisningsassistentene få tilbud om å fungere som seminarkoordinator. Dette vervet innebærer en rekke overordnede administrative oppgaver og ansvar for alle undervisningsassistentene, blant annet tilknyttet bruk av Mi Side og generell administrasjon/planlegging knyttet til seminaravviklingen.

5)    GLOB101–Global utvikling (10 studiepoeng), 1 stilling (ca 80 timer, 3 uker)
Til dette emnet skal det tilsettes undervisningsassistent i ca 70 % stilling i 3 uker for undervisning av ca. 6 grupper á 1 dobbeltime per uke i 3 uker. Det er ønskelig at undervisningsassistenten selv har avlagt eksamen i emnet.

6)    Stilling som seminarkoordinator for GLOB101 (ca 100 timer, 4 mnd)
En av seminarlederne som ansettes til kurset GLOB101 kan få virke som seminarkoordinator for emnet. Jobben innebærer koordinering av de 4 seminarlederne involvert i kurset, deltakelse på alle forelesninger, avholding av oppsummeringsseminarer og lignende.


**************

Det gjøres oppmerksom på at timeantallet er veiledende. Stillingsprosenten kan ikke spesifiseres ytterligere før studentene har meldt seg opp til emnene. Utover ledelse av seminarene forventes det at undervisningsassistentene stiller på orienteringsmøter og møter emneansvarlig for faglig-pedagogisk veiledningssamtaler. De som blir ansatt må også ha datakunnskap/forståelse, spesielt kjennskap til relevante funksjoner på Mi Side.

Det søkes både etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi og viderekommende mastergradsstudenter. For undervisningsassistenter som ikke har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i begynnelsen av semesteret. Engasjementene lønnes med lønnstrinn 32 (L.PL.17.515/st kode 10/20) for søkere uten fullført hovedfag eller mastergrad i sosialantropologi, og med lønnstrinn 38 (L.PL.17.515/st kode 10/20) for søkere med fullført mastergrad i sosialantropologi.

For nærmere informasjon kan interesserte henvende seg til studieveileder Hilde Marie Rognås: hilde.rognas@sosantr.uib.no, tlf: 55589451. Søknader med vedlagt CV og attesterte kopier av relevante vitnemål og attester sendes eller leveres til Institutt for sosialantropologi snarest og senest innen onsdag 15. juni 2011: Universitetet i Bergen, Institutt for sosialantropologi v/Hilde Marie Rognås, Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen.