Hjem
Institutt for sosialantropologi

Utlysning av seminarlederstillinger for vårsemesteret 2012

Institutt for sosialantropologi utlyser 4 seminarlederstillinger for vårsemesteret 2012. Søkerne bør være viderekommende masterstudenter eller nylig ha fullført master i sosialantropologi.

Hovedinnhold

Det er anledning til å søke på følgende stillinger:

 

1)            SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv (15 stp) &

                SANT103 Materialitet: miljø, sted og økonomi (15 stp),

                ca. 55% stilling/4 mnd

To undervisningsassistenter søkes til å lede begge kursene gjennom hele semesteret, januar-mai. For hvert av emnene er det sannsynlig med totalt 5 seminargrupper á en dobbeltime per uke i 7-8 uker, i tillegg til deltakelse på forelesning to ganger i uken. I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver. 

 

2)            SANT220 Anthropology, intervention and development (10 stp) &

                SANT215 Komparativ regional etnografi (15 stp),

                ca. 55 % stilling/4mnd

To undervisningsassistenter søkes til å lede kursene gjennom hele semesteret, januar-mai. Merk at stillingen er noe mer arbeidsintensiv enn prosenten antyder, da arbeidet ikke foregår over fulle fire mnd.

På innføringsemnet for utviklingsstudiestudentene SANT220 er det sannsynlig med totalt ca. 6 seminargrupper á en dobbelttime pr uke i 10 uker samt deltakelse på forelesninger 2 timer pr uke. Undervisningsassistenter må kunne lede seminarer for engelskspråklige studenter, da SANT220 vil ha undervisning på engelsk. På kurset SANT215 er det sannsynlig med ca. 4 seminargrupper á 1 dobbeltime pr uke i 14 uker, samt deltakelse på forelesninger 2 timer pr uke. I tillegg til ansvar for seminargrupper vil arbeidsoppgaver inkludere kommentering av obligatoriske oppgaver.

 

3)            Stilling som seminarkoordinator (40 timer, 4 mnd)

I tillegg til arbeidsoppgaver listet over vil en av undervisningsassistentene få tilbud om å fungere som seminarkoordinator. Søkere med erfaring som seminarleder vil bli prioritert. Dette betalte vervet innebærer en rekke overordnede administrative oppgaver og ansvar for alle undervisningsassistentene, blant annet tilknyttet bruk av Mi Side. Egasjementet varer gjennom hele semesteret.

 

**************

 

Utover ledelse av seminarene forventes det at undervisningsassistentene stiller på orienteringsmøter og møter emneansvarlig for faglig-pedagogisk veiledningssamtaler. De som blir ansatt må også ha datakunnskap/-forståelse, spesielt kjennskap til relevante funksjoner på Mi Side er viktig.

Det søkes både etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi og viderekommende mastergradsstudenter. For undervisningsassistenter som ikke har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i begynnelsen av semesteret. Engasjementene lønnes med lønnstrinn 33 (L.PL.17.515/st kode 10/20) for søkere uten fullført mastergrad i sosialantropologi, og med lønnstrinn 38 (L.PL.17.515/st kode 10/20) for søkere med fullført mastergrad i sosialantropologi.

For nærmere informasjon kan interesserte henvende seg til førstekonsulent Hilde Marie Rognås: hilde.rognas@sosantr.uib.no, tlf: 55589451. Søknader med vedlagt CV og attesterte kopier av relevante vitnemål og attester sendes eller leveres til Institutt for sosialantropologi: Universitetet i Bergen, Institutt for sosialantropologi, Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen.

 

SØKNADSFRIST: mandag 14. november 2011