Hjem
Institutt for sosialantropologi
POST DOC. PROFIL

Michelle MacCarthy

Michelle MacCarthy begynte som postdoktor her ved Institutt for Sosialantropologi i februar 2013, og er blant annet bidragsyter til Norsk Forskingsråds prosjekt "Gender and Pentecostalism in a Comparative Perspective". Les mer om hennes forskningsfelt!

Michelle MacCarthy profil bilde. Ung kvinne, mørkt langt hår som blåser i vinden, smiler.
Michelle MacCarthy er post doktor ved UiB
Foto/ill.:
Michelle MacCarthy/Kristine Fauske

Hovedinnhold

Michelle MacCarthy

Med en regional interesse for Melanesia - da spesielt øya Kiriwina, en øy i øygruppen Trobrianderne i Papua New Guinea - har MacCarthy uført omtrent 22 måneder feltarbeid i dette området.

MacCarthy utførte sitt doktorgradsfeltarbeid i perioden 2009-2010, og benyttet da symbolske/fortolkningsbaserte tilnærminger fra økonomisk antropologi for å undersøke ideer om autentisitet og tradisjon i en kontekst av kulturturisme. Hun fokuserte da på å gjøre rede for perspektiver fra øybeboerene selv, og fra besøkende turister.

I 2013, returnerte MacCarthy til dette 'hellige stedet' i antropologi for å utføre videre feltstudier som en del av 'GenPent' projektet. Denne gangen sto rollen til de nyankommende evangeliske kirkene i fokus. Kirkene er en del av en ny konversjon-bølge i denne regionen, et område hvor beboerne allerede har en lang historie med misjoner fra både den katolske- og metodistkirken.

MacCarthys nåværende forskning undersøker de endrede mønstrene i kvinners produksjon og bytte av banan-blad tekstiler (doba). Dette er en praksis som støtter opp under de komplekse bytterealsjonene som foregår etter bortgangen av et familiemedlem mellom forskjellige klaner på Trobrianderne.  Hun undersøker nå hvordan (med direkte eller inndirekte innvirkning av visse 'revival movements'), disse praksisene utslettes, og hva dette har å si for Trobriandernes sosiale liv og kjønnsutlevelse. 

Andre forskningsinteresser innvolverer et fokus på dødlighet sett i en kontekst av "revival" kristendom og hekseri, samt diskurser og debatter som vedrører moral og autentisitet i 'tradisjonell' Trobriander dans. MacCarthy er også innvolvert i prosjektet 'Gender and Pentecostalism in a Comparative Perspective' ledet av Professor Annelin Eriksen, og co-editerer nå en artikkelsamling som handler om nettopp kjønn og kristendom i Melanesia. 

MacCarthy har også skrevet en rekke artikler, hvor en ble nylig publisert i "The International Journal of Heritage Studies and Culture, Agriculture, Food and Environment". Denne artikkelen fikk prisen '2011 Netting Prize' tildelt av Culture&Agriculture i The American Anthropological Association.

MacCarthy er også medlem av Bergen Pacific Studies Research Group.