Hjem
Institutt for sosialantropologi
News

Hvor er nyansene i fortellingen om Indias fattige?

Professor Kathinka Frøystad i Aftenposten Viten 18. juni

Tigging, To hender med mynt

Norske medier våger seg sjelden utenom rollefigurene «offer» og «aktivist» når de dekker kastevesenet i India. Men flertallet av landets lavkaster passer dårlig inn i disse kategoriene. De jeg selv har møtt i løpet av mine forskningsopphold i landet, kan snarere beskrives som upolitiske underdogs. Mange er dessuten sterkt religiøse. Noen har til og med fremtidsdrømmer som hverken handler om sosial mobilitet eller utvikling. Slike personer får ikke bare journalister til å jakte etter mer politisk artikulerte intervjuobjekter. De splitter dessuten hele forskningsverdenen.

Se hele artikkelen her.