Hjem
Institutt for sosialantropologi

Rebel, Rebel. Kvinner i Kairos liv og møte med seksuell trakassering og overgrep

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2014.

Av: Silje Heltne
Veileder: Professor Anh Nga Longva


Seksuell trakassering og seksulisert vold varierer innenfor ulike etnografiske, kulturelle og sosioøkonomiske faktorer.

Her forsøker jeg å forklare hvordan seksuell trakassering og overgrep må forstås i Kairo i 2012, og videre dokumentere hvordan dette henger sammen med makt og motstandsforhold i Egypt.