Hjem
Institutt for sosialantropologi
Kronikker

Svakere vinder kan redde Sydhavsøyene - enn så lenge

Hva har vindstyrke og havtemperatur å si for havnivået i Stillehavet? Les mer i BT Innsikt!

Hus ved stranden
En videre økning i havnivå vil føre til enorme konsekvenser for befolkningen i Stillehavet.
Foto/ill.:
Edvard Hviding (UiB)

Hovedinnhold

" Riktig nok kan vi forvente at havnivået rundt disse øynasjonene sannsynligvis vil synke igjen dersom vi får nye perioder med svakere passatvinder.

Men det vil bare være et forbigående fenomen. Jorden varmes opp, og den langsiktige tendensen er klar:

Havet stiger, og øyene risikerer å forsvinne.

Furevik, Keenlyslide og Hviding i Innsikt