Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Stillehavsforskning under Festspillene

Institutt for sosialantropologi sitt ECOPAS-prosjekt bringer Stillehavets klimautfordringer til Bergen gjennom et nytt samarbeid mellom UiB og Festspillene.

Fra forestillingen Moana: The Rising of the Sea. I denne scenen overveldes øyboerne av det stigende havet. Danserne i bakgrunnen representere naturkreftene.
Foto/ill.:
Eilin Holtan Torgersen

Hovedinnhold

Klimasaken er en av vår tids mest betydningsfulle globale utfordringer, og UiB har en sentral internasjonal posisjon i flerfaglig klimaforskning, særlig representert ved Bjerknessenteret, men også ved større prosjekter i andre fagmiljøer. Et slikt prosjekt er det EU-finansierte konsortiet ECOPAS, fokusert på klimaendringenes samfunnsmessige konsekvenser på Stillehavsøyene. ECOPAS er koordinert av professor Edvard Hviding, leder for Bergen Pacific Studies Research Group ved Institutt for sosialantropologi, og inkluderer en sterk komponent av utøvende kunst fokusert på klimaendring og produsert av koreografer, dramatikere og komponister fra Stillehavsøyene.

 

På denne bakgrunn får Festspillene i Bergen i 2015, gjennom et helt nytt samarbeid med UiB, besøk av Stillehavsregionens ledende danseensemble og kor. Oceania Dance Theatre og Pasifika Voices er residente ved University of the South Pacific på Fiji, som er partner i ECOPAS-prosjektet. I Bergen vil ensemblene gi to forestillinger av dramaet «Moana: The Rising of the Sea». Gjennom et bredt repertoar av dans fra ulike Stillehavsland koblet med moderne ballett, med et kraftfullt kor ledet av Igelese Ete (kjent som arrangør og komponist for filmserien «Ringenes Herre»), og med effektfull bruk av original musikk, video og grafikk, gir 25 artister uttrykk for hvordan DE, som øyboere, opplever trusselen fra et stigende hav. Hva skal de gjøre? Kan de bli boende? Må de forlate sine øyer for alltid?

 

Rektor Dag Rune Olsen tok initiativ til å invitere den ECOPAS-produserte forestillingen «Moana» til Festspillene som et forskningsforankret kunstnerisk bidrag fra UiB. Gjennom dette initiativet vil UiB for første gang gå aktivt inn i den kunstneriske delen av Festspillene, i form av et nytt varig samarbeid hvor vitenskap og kunst forenes. Den første av de to forestillingene skal kombineres med et klimasymposium arrangert i samarbeid mellom Institutt for sosialantropologi og Bjerknessenteret, hvor internasjonalt ledende klimaforskere møter politikere og kunstnere fra Stillehavet og Norge.

 

Gjennom en slik dag der vitenskap og kunst forenes får UiB mulighet til å presentere både kunstneriske resultater fra, og global relevans av, pågående forskningsprosjekter.

«Dette er det vi kan kalle grensesprengende forskningsformidling. For oss er dette en ny og spennende arena som jeg mener at vi kan videreutvikle.»            
               -Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (Bergens Tidende 30. 11. 2014)