Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Norske energibedrifter i utlandet – en bredere antropologisk forståelse av bedrifters samfunnsansvar

Hvordan håndterer norske energibedrifter samfunnsansvar (corporate social responsibility) når de opererer i utlandet? Et nytt forskerprosjekt ved institutt for sosialantropologi, ledet av professor Ståle Knudsen, skal undersøke dette. Prosjektet har fått finansiering fra Fripro i NFR og skal utføres i samarbeid med bl.a. Christian Michelsens Institutt og University of Sussex.

Bildet er fra Statkraft sin nettside med nyhetssaken Travelling in the service of CSR

Hovedinnhold

Når norske energibedrifter investerer i utlandet – ofte i prosjekter med betydelige og omstridte miljømessige og sosiale konsekvenser – må de forholde seg til standarder for CSR. Nyere antropologiske arbeider om CSR har primært fokusert på privateide selskaper og hvordan de, særlig innen energisektoren, i økende grad forbigår staten. I kontrast til dette er de største norske energibedriftene helt eller delvis statseid.

Tatt i betraktning at CSR ofte artikulerer typiske neoliberale styringsteknikker, gjør det en forskjell hvorvidt et selskaps bedriftsetikk utformes i relasjon til en korporativ stat og er basert i en ‘nordisk modell for CSR’? Dette prosjektet vil utforske dette spørsmålet ved å fokusere på CSR tilnærmingen til tre norske energibedrifter som representerer ulike eierskapsmodeller: Statkraft, Statoil og Det Norske Oljeselskap. Ve spør hvordan bedriftenes håndtering av samfunnsansvar formes av de følgende faktorene: statlig eierskap, den nordiske modell for interaksjon mellom bedrift-stat-samfunn, en globalisert CSR diskurs, motstand og forhandling i de land der de opererer, samt materialiteten til energi og naturmiljø.

Prosjektet har som ambisjon å spore empirisk produksjon, sirkulasjon, reformulering og utkomme av CSR politikker og praksiser gjennom studier som vil følge hele kjeden i CSR-prosessen. Vi vil derfor fokusere på selskapenes hovedkvarter (London og Oslo), på deres landkontorer, så vel som på energianleggene og påvirkede lokalsamfunn i Tyrkia, Tanzania, Kurdistan-Irak, Indonesia, Canada og Grønland.