Hjem
Institutt for sosialantropologi

"De snakker og snakker om asylsøkere, men de kjenner oss ikke". Historier fra asylsøkere i London

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2015.

Av: Malin Håland Kleppe
Veileder: Professor John Knudsen


Denne oppgaven tar utgangspunkt i historier som er fortalt meg fra mennesker som er i, eller har gjennomgått en asylprosess i London. Mine informanter synes å være begrenset hvordan i hvordan de kan komme til uttrykk. Jeg lurer på hvor de begrensningene kommer fra.

Gjennom oppgaven argumenterer jeg for at hvordan asylsøkere kan uttrykke seg påvirkes av strukturelle og erfaringsbaserte forhold. Det synes å være en forestilling av ‘hvordan en flyktning er’, som får konsekvenser for hvordan mine informanter kan presentere seg selv i asylprosessen, og i dagliglivet utenfor. Dypest sett synes det at forestillingen mine informanter blir møtt med, får konsekvenser for hvem de kan være. Jeg presiserer at verken jeg eller andre som alltid har levd i trygge omgivelser fullt ut forstå hva mennesker på flukt har levd gjennom. For asylsøkere er virkeligheten mer brutal. Radikale forskjeller i erfaring av livet, betyr ikke at jeg og andre utenforstående ikke kan relatere oss til mennesker som søker asyl. Jeg argumenterer for en økt sosial anerkjennelse av asylsøkere, som mennesker med en verdi inn i våre fellesskap.