Hjem
Institutt for sosialantropologi

Fredrik Barth Æresforelesning 2015: Magnus Marsden

Revisiting Entrepreneurs: Afghan trans-regional trading networks across Eurasia and beyond

Fredrik Barth logo

Hovedinnhold

Vi har gleden av å annonsere at Professor Magnus Marsden fra Universitetet i Sussex vil holde den første Fredrik Barth Æresforelesning. Marsdens forskning fokuserer på Islam i sentral og sør Asia, samme region som Barth gjorde sine første betydelige feltarbeid. Marsden sitt tidligere arbeid har fokusert på komplekse interaksjoner mellom muslimer på tvers av grensene fra den kalde krigen i regionen Afghanistan-Pakistan-Tajikistan. I hans siste bok Trading Worlds: Afghan Merchants Across Modern Frontiers (2015) har Marsden videreutviklet interessen for mobile individer og familier i regionen ved å se på Afghanske handelsnettverk og ferdighetene og verdiene folk tillegger handel og arbeidsliv.

Den årlige Fredrik Barth Æresforelesningen er etablert av Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i forbindelse med instituttets 50-års markering og til ære for instituttets grunnlegger Fredrik Barth. Inviterte foredragsholdere vil representere noen av kjennetegnene til Fredrik Barths antropologiske tilnærming ved at teoriutvikling er basert på solid empiri og deltagende observasjon, og ved å vektlegge komparasjon.