Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde

Botanisk hage

Botanisk hage inneholder de vitenskapelige samlingene av levende planter til bruk i undervisning, forskning, formidling og rekreasjon. Samlingene omfatter plantearter fra ulike deler av verden. Vi formidler kunnskap om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. Truede eller sårbare arter i norsk natur tas vare på i Botanisk hage. Botanisk hage - produserer og formidler kunnskap!

Kvann
Kvann i Nytteveksthagen i Botanisk hage.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Den 21. august 1996 åpnet Botanisk hage. Ikke mye av hagen var ferdig da, men utstillingshagen på Solåkeren var klar, og den første utstillingen av sommerblomster stod på sitt vakreste. Noen murer og parkeringsplass fantes, og smijernsporten var på plass. 

Fjellhagen ble åpnet i 2001, og inneholder i dag store samlinger av fjellplanter fra hele verden.

Kjøkkenhagen vår er i stadig endring. Vi har blandt annet en Kvannegard og en Vikinghage vi er stolte av, og en stor samling poteter.

Bryggen på Mildevannet som kalles Fægris vannvisjon sto klar i 2005. 

Japanhagen er en vennskapshage mellom Japan og Norge, og ble bygd i perioden 2005-2008.
 

Botanisk hage skal med klar identitet produsere, formidle og bevare plantekunnskap for en fremtid i balanse. Hagen skal skape nysgjerrighet som en moderne hage av internasjonal standard, være kreativ og nytenkende og ligge i forkant av utviklingen, med gode funksjonelle miljøvennlige løsninger for bærekraftig hagedrift.

Botanisk hage - produserer og formidler kunnskap !