Hjem
UiB Bærekraft

Engasjer deg!

Som student i Bergen kan du velge blant et mylder av studentorganisasjoner som jobber med bærekraft! Her får du en oversikt over organisasjonene.

Miljø&Mingle
Foto/ill.:
Silje Katrine Robinson

Hovedinnhold

Studentorganisasjoner og andre organisasjoner

Disse studentorganisasjonene er uavhengig av utdanningssted og samler studenter på tvers av disipliner og universitet/høyskoler. 

Spire Bergen

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne og studenter. De er opptatt av å se de store samfunnsproblemene i sammenheng, og mener spesielt at dagens økonomiske system er et hinder for å sikre en bærekraftig og rettferdig verden.

Våren 2022 har de særlig fokus på politisk påvirkning på lokalt nivå, og lokallaget jobber med tema som makt, demokratisk byutvikling, klimarettferdighet og bevaring av viktige naturområder.

Kontaktinformasjon

Framtiden i våre hender Bergen

Framtiden i våre hender (FIVH) er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner. Det overordnede målet deres er global rettferdighet, økologisk balanse og å finne en løsning på verdens fattigdomsproblemer.

Her i Bergen jobber lokallaget mye lokalt med å organisere klesbyttefester, "dumpster feasts", fiksefester, DIY-workshops og filmvisninger. De har også en egen hage i Fjellsiden, "Framtidshagen", der de dyrker lokale grønnsaker og frukt på en bærekraftig måte.

Kontaktinformasjon

FN-studentene

FN-studentene er en studentorganisasjon som jobber med å lage sosiale arrangementer og som arbeider for å informere og engasjere studentene i Bergen om FN relaterte saker som bærekraftsmålene, karrieremuligheter, interkulturell forståelse og aktuelle problemstillinger.

Organisasjonen ønsker å kunne sette søkelys på bærekraftsmålene og tilrettelegge og lage arrangementer ut ifra disse. De har blant annet en årlig temauke knyttett opp mot bærekraftsmålene!

Kontaktinformasjon

Changemaker Bergen Student

Changemaker Bergen Student jobber med globale utviklingsspørsmål med særlig fokus på fred, gjeld og kapitalflukt, global helse, internasjonal handel og klima og miljø.

I 2022 har Changemaker en hovedtemakampanje om ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser. I tillegg skal de være med å gjennomføre Verdens Beste Nyheter og spre ordet om at verden, til tross for medias pessimistiske vinkling, faktisk ikke bare har en negativ utvikling.

Kontaktinformasjon

Om i Morgen

Om i Morgen er en tverrfaglig stiftelse som ønsker å fasilitere, samle, formidle og styrke arenaen for klima- og miljøspørsmål. Visjonen deres er "Kunnskapsdeling om det grønne skiftet". Fun fact: Om i Morgen har faktisk sine røtter fra det Geofysiske Instituttet på UiB!

Per nå er Om i Morgen en organisasjon stort sett drevet av frivillige, men de har ambisjon om å bli en arbeidsplass som driver klimaformidling gjennom konferanser, podkaster, samt interaksjon med politikk og næringsliv.

September 2022 arrangerer de konferansen "Vi må snakke om i morgen" for tredje gang!

Kontaktinformasjon

World Saving Hustle

World Saving Hustle er en nettverksorganisasjon for individer og organisasjoner som jobber for naturen, dyr og mennesker. De arrangerer blant annet en rekke ryddeaksjoner!

I 2022 har de som mål å kunne skape flere grønne arbeidsplasser!

Kontaktinformasjon

Lystgården

Lystgården er et slags drivhus for bærekraft, livskvalitet og fellesskap, som ligger på Landås.Hjertet av deres virksomhet handler om mat, kultur og samfunnsendring.

På kveldstid har de et spennende program av kurs, konserter, dugnader, samtaler, og du kan leie huset til private arrangement eller annet gøy! Lystgården er for hele Bergen. 

De ønsker seg frivillige studenter til å bidra på flere av arrangementene de holder!

Kontaktinformasjon

Fagutvalg og undergrupper

Disse gruppene er koblet til spesifikke studier eller fakultet på UiB, men de har ofte arrangement som er åpne for flere!

Fagutvalg for master i bærekraft

Dette er fagutvalget til den nye, tverrfaglige masteren i bærekraft ved UiB. Studentene har ulike bakgrunner (blant annet biologi, filosofi og økonomi) og spesialiserer seg innen globale samfunnsutfordringer, marin bærekraft eller klimaendringer og energiomstilling. Fagutvalget er bindeleddet mellom studentene og fakultetet.

De jobber med å skape et nettverk der alle studenter som engasjerer seg i bærekraft kan møte hverandre og utveksle ideer. I mars 2022 lanserte de podcasten The Eco Chamber, som tar for seg ulike tema innen bærekraft, og de inviterer gjester fra akademia, organisasjoner og næringslivet inn i studio!

Kontaktinformasjon

Enviro

Enviro Bergen er en studentgruppe ved det juridiske fakultetet i Bergen. Målet for gruppen er å rette oppmerksomhet mot miljø- og klimarettslige problemstillinger. 

De jobber for ønser å tilby studentene workshops og faglige arrangementer, slik at studentene kommer nærmere innpå forskningsmiljøet og deler av arbeidslivet i miljøretten.

Alle jusstudenter ved UiB som er interessert er velkommen til å delta på Enviro sine arrangementer!

iEarth

iEarth Bergen student er er et underledd av SFU konsortiumet iEarth. Konsortiumet har som mål å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis.

Som studentorganisasjon under iEarth prøverdei å danne et studentnettverk gjennom ulike aktiviteter slik som karrieredag, publectures og Georakel.