Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)
Nyhet

– Bedre helse for alle, mer rettferdig fordelt

Mandag 8. januar var det offisiell åpning av BCEPS Senter for fremragende forskning i universitetsaulaen. Senteret skal utvikle nye metoder og etiske rammeverk for å hjelpe beslutningstakere til en mer rettferdig fordeling av helsetjenester.

Neste
Åpningsmarkering BCEPS
F.v: Kjell A. Johansson, Maria Sollohub, Ingvild F. Sandøy, Ole Frithjof Norheim, Benedicte Løseth, Per Bakke, Bjarne Robberstad og Zeke Emmanuel.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
1/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
2/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
3/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
4/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
5/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
6/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
7/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
8/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
9/10
Åpningsmarkering BCEPS
Foto/ill.:
Eivind Senneset
10/10
Tilbake

Hovedinnhold

Hvordan sørge for at verdens knappe helsegoder blir fordelt på en mest mulig rettferdig og etisk akseptabel måte? Dette er kjernespørsmålet for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS). 

I 2022 fikk senteret tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra Norges Forskningsråd. Av totalt 161 søknader fra en rekke forskningsmiljøer var senteret ett av ni i Norge som nådde opp. 

Mandag 8. januar var det offisiell åpningsmarkering av den nye SFF'en i universitetsaulaen. Arrangementet hadde et rikholdig program hvor det ble tid til både paneldebatt, presentasjon av senteret samt en rekke aktuelle innlegg fra forskere og samarbeidspartnere fra ulike land som er tilknyttet BCEPS. 

UiB-rektor Margareth Hagen innledet med å understreke betydningen av senterets brennaktuelle forskning på helseprioritering og samfunnsrelevans både nasjonalt og globalt. Hun ble etterfulgt av dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke, og instituttleder Bjarne Robberstad fra IGS.  

Dekanen kom avslutningsvis med en direkte oppfordring til senteret om å lage en plan for hvordan de kan samarbeide med andre fagmiljøer på universitetet for å forbedre sin egen forskning. 

Bredt forskningssamarbeid

Senteret har siden opprettelsen i 2019 allerede et omfattende nettverk av samarbeidspartnere fra 11 forskjellige land og 3 kontinenter. En essensiell del av aktiviteten omfatter forskningssamarbeid som per i dag teller mer enn 30 forskere som jobber med et bredt spekter av prosjekter i Norge og utlandet. 

Blant disse er helseøkonom Pakwanja Twea fra Malawi. Hun jobber i det malawiske helsedepartementet og tar sin doktorgrad ved BCEPS og UiB. 

Pakwanja Twea portrait

Pakwanja Twea jobber i det malawiske helsedepartementet og er kommet halvveis i sitt doktorgradsarbeid ved BCEPS der hun forsker på helseprioritering.

Foto/ill.:
Eivind Senneset

– Som beslutningstaker trenger du forskning for å ta gode beslutninger. Doktorgraden gir meg muligheten til å få den kompetansen jeg trenger. Jeg opplever at graden gir meg muligheter for samarbeid, bedre tilgang til informasjon og fleksibilitet i form av å kunne velge egne kurs, sier hun. 

Visedekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet, Martha Enger, sier at UiB som institusjon på denne måten oppfyller sitt mandat. 

– Vi kommer inn med metodikk og teorier. Det er flott å kunne samarbeide med våre interessenter og tilby utdanning som er egnet til formålet og som svarer på samfunnsutfordringer, sier Enger.  

Til stede var også områdedirektør Benedicte Løseth fra Norges forskningsråd for å overrekke den offisielle planketten som viser at BCEPS nå er blitt et Senter for fremragende forskning. 

Etter lunsj fikk de fremmøtte ytterligere innblikk i BCEPS sitt arbeid globalt med videoinnslag fra Zanzibar. Det ble også tid til en interessant debatt om klimaendringenes påvirkning for global helse. Avslutningsinnlegget ble holdt av helse-ekspert og fungerende underdirektør i Norad, Paul Fife. Han gratulerte med tildelingen og berømmet universitetet for det sterke eierskapet som er blitt vist til  det nye senteret. 

Klikk her for å lese mer om BCEPS og arbeidet deres: https://www.uib.no/en/bceps