Hjem
Institutt for biomedisin

Administrasjon og ledelse

Institutt for biomedisin er lokalisert i Bygg for biologiske basalfag (BBB) like ved Haukeland Universitetssykehus

Hovedinnhold

Ekspedisjon

ekspedisjon@biomed.uib.no

Ekspedisjonskontoret finner du i 6. etasje
Åpningstid kl. 08.00-15.00 hele året
Birgitte de Martens, konsulent
May-lill Helgesen, konsulent
Birk Nesset Øvereng, lærling
ekspedisjon@biomed.uib.no

Ledelse

Frode Berven, instituttleder
Frits Thorsen, nestleder
Ruth Brenk, visestyrer for forskning
Arne Tjølsen, visestyrer for studie
Karl Johan Tronstad, visestyrer for innovasjon
Janne Gotaas, administrasjonssjef

Studieseksjonen

studie.biomed@uib.no

Bianca Cecilie Nygård, leder for studieseksjon
Birgitte S. Hageseter, timeplaner, emnerapporter og nettsider
Stian Krog, eksamen og utveksling
Astrid E Pettersen, makroavdeling og donasjonsordning
Elisabeth Hjøllo Liland, fysiologikurs
Lene Dale Øygarden, fysiologikurs (vikar)
Ludmila Burdek, histologi- og fysiologikurs
Maria Diaz, makroavdelingen
Siri Tangen Aaserud, studieveileder masterprogram i biomedisin, kurs i kjemi og biokjemi
Fereshteh Kakisahneh, studieveileder masterprogram i biomedisin (vikar)
Trine Lunde, makroavdeling og praktiske kurs

Økonomi- og forskningsseksjonen

Margarethe Bittins, PhD- og forskningskoordinator, nyhetsbrev og nettsider
Bente Elin Haugsvær, controller
Inni Merete Offerdal Hernandez, økonomikonsulent
Kristianne Nordeide Havsgård, økonomikonsulent

Michaël Marie, forskningsrådgiver og søknadsstøttefunksjon, ekstern finansiering og mobilitet (MED)

Leder for PhD-utvalg
Rolf Bjerkvig