Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer

bnkf-seminarer 2015

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2015. Disse danner utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2015.

Hovedinnhold

Følgende innlegg har blitt/blir holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2015:

12. februar:
Lone Møller: Notat om den vitenskapelige fremgangsmåte, en begrepsanalystisk tilnærming.

5. mars:
Paola de Cuzzani: Pragmatic Universalism

16. april:
Anne Granberg: An interpretation of Arendt's concept of 'natality'

28. mai:
Ragnhild Jordahl: The laws of nature, or the nature of laws?

11. juni:
Randi Amundsen: Naturens politikk eller politikkens natur?

17. september:
Sidsel Aamodt: FAMILIENS ETIKK - "Et dukkehjem" i lys av Hegels Rettsfilosofi

19. november:
Randi Benedikte Brodersen: “Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i halvdansk indpakning.” At forstå selvrapportering i sociolingvistikken i lyset af filosofisk hermeneutik