Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse fra Bergen Offshore Wind Centre (BOW) om inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Høringsuttalelse fra Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved Universitetet i Bergen om forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområder for fornybar energiproduksjon til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II)

kart over området SNII med forslag til inndeling
Foto/ill.:
kart fra OED

Hovedinnhold

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har svart på et høringsnotat fra Olje og energidepartementet om forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområder for fornybar energiproduksjon til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II). I høringssvaret vurderer vi både geofysiske, geologiske og juridiske aspekt som har påvirkning på foreslått inndeling. 

Kontaktpersoner:

Finn Gunner Nielsen (Utforming og avstand mellom foreslåtte utlysingsområder)
Christian Haug Eide (Vurdering av bunnforhold)
Sigrid Eskeland Schütz (Juridiske aspekt)

Bidragsytere har i tillegg vært: Etienne Cheynet, Ida Marie Solbrekke, Eirik Finseraas, Ignacio Herrera Anchustegui, Haflidi Haflidason, Hannah Petrie, Kristin Guldbrandsen Frøysa og Torill Eidsvaag