Hjem
DIGSSCORE
KODEM_DEMO

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer
Foto/ill.:
DIGSSCORE

Hovedinnhold

Høsten 2020 skapte DIGSSCORE, i samarbeid med forskere fra hele Norge, en ny digital infrastruktur som skulle tilrettelegge for koordinert forskning på kjerneinstitusjoner ved det norske demokratiet. Denne infrastrukturen består av fire paneler fra sentrale populasjoner for styringskjeden i Norge:

  • Representantpanelet for folkevalgte politikere,
  • forvaltningspanelet for ansatte i sentralforvaltningen,
  • journalistpanelet for journalister og redaktører, samt
  • medborgerpanelet som består av innbyggere fra 18 år og oppover tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

Til sammen utgjør de infrastrukturen koordinerte onlinepaneler for forskning på demokrati og styresett, også kalt KODEM.

Målet med disse koordinerte onlinepanelene er å utføre samtidige og koordinerte spørreundersøkelser på disse populasjonene, og videre oppnå ny kunnskap om norsk demokrati og styresett. Pilotprosjektet KODEM_DEMO er nå fullført, og resultatene presenteres i en serie artikler i et spesialnummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. 

“Forutsetningene for forskning innen samfunnsvitenskapen endres fundamentalt i den digitale verden. (...)  Temanummeret viser eksempler på enkelte utvalgte forskningsspørsmål som vi blir bedre i stand til å besvare gjennom KODEM-infrastrukturen”

— Anne Lise Fimreite og Elisabeth Ivarsflaten i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Introduksjonen til spesialnummeret kan leses her: Nye perspektiver på det norske demokratiets kjerneinstitusjoner

Artiklene i KODEM-spesialnummeret:

Hvorfor trenger vi en ny infrastruktur for norsk forvaltningsforskning?
Bach, Trondal, Aars, Lindén, Martinussen, Winswold

Geografisk bevissthet hos velgere, lokalpolitikere og forvaltningsansatte
Auerbach, Dahl, Eidheim, Fimreite

Er geografisk representasjon i Høyesterett viktig? Holdninger blant befolkning og eliter i sentrum og periferien av Norge
Skiple, Misje, Grendstad

Haldningar og oppfatningar av haldningar til å inkludere muslimske minoritetar
Faleide

Partiske medier? «Fiendtlig medie»-persepsjon hos borgere, politikere og journalister
Kolltveit, Karlsen, Figenschou

Teknologien vil redde klimaet! Annerledeslandet Norge og holdninger til norsk klimapolitikk i fire samfunnsgrupper
Nordø, Andersen, Merk
(artikkelen er en del av KODEM_DEMO-nummeret, men publisert i vol.39 av NST)