Hjem
Institutt for økonomi
Utveksling for studenter i samfunnsøkonomi

Utveksling

Institutt for økonomi har en rekke utvekslingsavtaler for studenter som vil inkludere et kortere studieopphold i utlandet i sitt studieprogram.

Hovedinnhold

Utveksling på bachelornivå

Dersom du ønsker å reise på utveksling som en del av bachelorgraden passer det best å reise etter 60 studiepoeng med økonomi. Det anbefales å ha noe bakgrunn i samfunnsøkonomi for å gjøre det lettere å studere i utlandet.

På bachelorprogrammet kan du ta emner i spesialseringen eller frie studiepoeng når du reiser på utveksling.

Utveksling på masternivå

For studenter på master i samfunnsøkonomi er det mulig å dra på utveksling i både første og andre semester, selv om det blir anbefalt å gjøre det i vårsemesteret. Det er i hovedsak ikke mulig å dra på utveksling under arbeidet med masteroppgaven.

Som del av masterprogrammet kan du ta emner som erstatning for obligatoriske eller valgfrie emner.

Instituttet har også har avtale med Norges Handelshøyskole (NHH) om at masterstudentene våre kan ta kurs på følgende masterprofilar ved NHH: Economics (ECN), Økonomisk styring (BUS), Økonomisk analyse (ECO) og Finansiell økonomi (FIE). 

Hva kan jeg studere?

Det anbefales at du tar kurs som ikke tilbys ved UiB, enten i  spesialiseringen din eller som frie studiepoeng. Det enkleste er å ta valgfrie emner i utlandet. En kan selvsagt også velge obligatoriske emner, men da må en selv finne emner ved universitetet en ønsker å reise til, og videre prøve å få disse godkjent her hjemme. En må altså sende inn en søknad om forhåndsgodkjenning.

Et utenlandsopphold må vare i minimum 3  måneder. Dersom du ønsker å studere et helt år må studiene starte i høstsemesteret. Som student kan du søke opptak til alle avtaler som UiB tilbyr.

Hvordan søker jeg?

Du finner all nødvendig informasjon om søknadsprosessen på UiB sine nettsider om utveksling. Her kan du også søke gjennom alle utvekslingsavtaler.